De Brainportdeal bestaat onder meer uit aanpassingen aan spoor en station, een snelle buslijn naar De Run in Veldhoven. Daarnaast wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg verbreed. FOTO: PixaBay.
De Brainportdeal bestaat onder meer uit aanpassingen aan spoor en station, een snelle buslijn naar De Run in Veldhoven. Daarnaast wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg verbreed. FOTO: PixaBay.

2 miljard euro voor Brainportdeal, A58 en verstedelijking

Politiek

Het Rijk, provincie en gemeenten investeren de komende jaren zo’n 2 miljard euro in verstedelijking en mobiliteit van Brabant. Het grootste deel, ongeveer 1,5 miljard euro, wordt geïnvesteerd in Eindhoven en omgeving. De Brainportdeal bestaat onder meer uit aanpassingen aan spoor en station, een snelle buslijn naar De Run in Veldhoven. Daarnaast wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg verbreed. Dat en meer is afgesproken op het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Daar zijn ook afspraken gemaakt over mobiliteitsmaatregelen om woningbouw te ontsluiten in Breda, Tilburg en Den Bosch en andere plaatsen in Brabant. Voor dit alles reserveren Rijk en regio minimaal 360 miljoen euro. Deze afspraken zijn van groot belang voor de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten in steden en voor bepaalde versnellingslocaties in de regio.

VELDHOVEN - Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen van mobiliteit is positief over de toezeggingen van het Rijk. “Hiermee wordt perspectief geboden aan inwoners en bedrijven in Brabant. Ook de komende jaren wordt flink geïnvesteerd in mobiliteit en dat is nodig om de groei van de bevolking en van de economie op te kunnen vangen. Ik ben verheugd dat we in ieder geval de A58 tussen Eindhoven en Tilburg nu op het prioriteitenlijstje van I&W hebben gekregen.”
Haar collega van Ruimte en Wonen, gedeputeerde Erik Ronnes is blij dat er extra geld komt om de bereikbaarheid op andere manieren een stimulans te geven zodat ook bouwprojecten door kunnen gaan. “Het is goed dat er boter bij de vis komt om woningbouw mogelijk te maken. Want met alleen huizen zijn we er niet, we hebben ook een goede infrastructuur nodig. En met deze afspraken zetten we stappen in stedelijk gebied en de regio.”

Broodnodig

Rijk, provincie en regionale overheden leggen een flinke som neer voor de zogeheten ‘Brainportdeal’. “De Brainportregio is essentieel voor de economische ontwikkeling en economische veiligheid van Nederland”, aldus gedeputeerde Economie Martijn van Gruijthuijsen.
“Daarnaast is de industrie in Brabant noodzakelijk voor de strategische autonomie van Europa. Deze investeringen van Rijk en regio zijn broodnodig om de economie van Nederland draaiende te houden, vandaag en morgen.”
Het vele geld van de Brainportdeal wordt onder meer besteed aan de verdere voortgaande ontwikkeling van het stationsgebied in Eindhoven (multimodale knoop) en aanpassingen aan het emplacement op het station van Eindhoven en het realiseren van een snelle buslijn (HOV4) van station Eindhoven naar De Run in Veldhoven. Het regionale bedrijfsleven bekostigt overigens ook een deel van de investeringen in de Brainportdeal, een primeur.

Prioriteit

Daarnaast is er een oplossing gevonden voor het budgettekort voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Het Rijk stelt hiervoor 126 miljoen euro beschikbaar. Brabant had eerder stikstofcapaciteit - experts die stikstofberekeningen maken - aangeboden, iets waar het Rijk een tekort aan heeft.
Nu deze knelpunten zijn weggewerkt wordt de voorgenomen aanleg van de A58 Eindhoven-Tilburg met prioriteit verder voorbereid. Het tijdelijk aanhouden van rijksinfraprojecten (vooral snelwegen) vanwege beperkte stikstofcapaciteit heeft met name effect op de provinciale en gemeentelijke wegen in en rond Breda en Tilburg. Met het Rijk is afgesproken dat voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg een mobiliteitspakket zal worden uitgewerkt om deze negatieve effecten op te vangen.

Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere designsector en een uniek samenwerkingsmodel.

Brainport

‘Het is goed
dat er
boter bij
de vis komt’

Van de redactie

Afbeelding
Afbeelding