"Vroeger was het een van mijn hobby's. Nu is het meer het sociale aspect, de vriendschap en de kennisoverdracht., aldus Albert Leo. FOTO: Bert Jansen.
"Vroeger was het een van mijn hobby's. Nu is het meer het sociale aspect, de vriendschap en de kennisoverdracht., aldus Albert Leo. FOTO: Bert Jansen.

EHBO Veldhoven is springlevend!

Maatschappelijk

Ad Adriaans

Wie staat er nog bij stil... Bij vrijwel elk evenement in Veldhoven zijn EHBO’ers aanwezig. Vaak op de achtergrond, maar als ze nodig zijn, staan ze paraat. En dat al 85 jaar lang.

VELDHOVEN - Verstuikingen, flauwtes, snijwonden behandelen en verbandjes leggen zijn de meest voorkomende handelingen, weet Sjack van de Linden. De cursuscoördinator beschikt over zo’n 75 hulpverleners.
“Zo’n 35 daarvan zijn actief. De leeftijden van onze leden lopen uiteen van nog geen 20 tot in de 60. Gemiddeld worden we zo’n 70 keer per jaar gevraagd. Meer dan de helft daarvan is dat voor sportevenementen. We zijn met twee tot maximaal zes hulpverleners aanwezig, afhankelijk van het evenement.”

Herhalingsles

Gediplomeerden moeten elke 2 jaar laten zien dat ze nog competent zijn. “Daarvoor geven we met 6 man herhalingslessen, eventueel met gebruikmaking van LOTUS-slachtoffers”, vertelt instructeur Nicole van Gerven die zelf ook LOTUS is.
Elke maand wordt er een onderwerp behandeld door de instructeurs. “De leden mogen gedurende 3 avonden binnenlopen om de herhalingsles te volgen. Nog dezelfde avond beoordelen we of het lid nog competent is, dat wil zeggen dat ze nog kunnen handelen volgens de richtlijnen.”
Voorbeelden van onderwerpen die door de instructeurs behandeld worden zijn onder meer reanimatie, ziektebeelden, botbreuken en brandwonden. Het onderwerp ‘Stop de bloeding, redt een leven’ is sinds enkele jaren weer terug. In totaal zijn er maar liefst zo’n 13 onderwerpen die gedurende een periode van 2 jaar aan bod komen.

2 AED’s

De hulpverleners van EHBO Veldhoven ontvangen een onkostenvergoeding. Van de Linden: “We krijgen ook subsidie van de gemeente en de organisaties van evenementen waarop we aanwezig zijn, betalen ons een vergoeding. Daarvan schaffen we dingen aan zoals verbandmateriaal. De laatste grote aankoop waren tourniquets, die zijn voor eenmalig gebruik.”
De vereniging heeft ook de beschikking over 2 AED’s. “Die gaan mee als het nodig is. Op sommige locaties hangt er al een. Maar zijn we bijvoorbeeld op de Oerse Braderie of de Oranjemarkt, dan gaat er een AED mee omdat op die evenementen de afstanden te groot zijn”, legt Van de Linden uit.

Heel divers

Albert Leo is tijdens de jaarvergadering van maa. 25 mrt. in het zonnetje gezet voor zijn 50-jarig lidmaatschap. “In het verleden heb ik nog 10 jaar EHBO-les aan de jeugd gegeven en ik heb deel uitgemaakt van de wedstrijdploeg.”
In elke vergunningaanvraag voor een evenement staat de vraag of er hulpverlening geregeld is. Periodiek cursuscoördinator stuurt Van de Linden een overzicht met evenementen naar de leden die daarop kunnen intekenen.
Albert Leo is jaarlijks met zijn EHBO-tas aanwezig op nogal een flink aantal evenementen. “Ik kijk wanneer ik tijd heb, want ik combineer het nog met mijn werk. De evenementen waarop ik tot nu toe gewerkt heb, zijn best wel heel divers. Van Boergondisch Oers tot voetbal- en peanutbal-toernooien tot de Omloop van de Kempen.”

Preventief

Als Albert Leo op een evenement is, geeft hij zijn ogen altijd goed de kost. “Ik kijk ook preventief. Zie ik bijvoorbeeld een tent met haringen waaraan bramen zitten, dan wijs ik de organisatie daarop. Dit vind ik ook een taak van de EHBO’er. Maar 9 van de 10 keer gebeurt er gelukkig niets.”
Het lidmaatschap brengt de Veldhovenaar veel.

Hoe is de EHBO ontstaan?

Al voor Wereldoorlog II blijkt dat er behoefte was aan een gestructureerde hulpverlening bij grote ongevallen. Zo ontstond er de zogenaamde EHBO-Brigade, een grote groep gedreven vrijwilligers die ingezet werden bij calamiteiten.

Het sociale aspect, de vriendschap en de kennisoverdracht

Afbeelding