Dorinda van Kuyck (links) en Eefke Bakermans (rechts) vertellen over LOEK@YOU terwijl een collega aan het werk is met een jongere die ze begeleidt. FOTO: Bert Jansen.
Dorinda van Kuyck (links) en Eefke Bakermans (rechts) vertellen over LOEK@YOU terwijl een collega aan het werk is met een jongere die ze begeleidt. FOTO: Bert Jansen.

Een veilige bubbel na schooluitval

Maatschappelijk

Bianca Kuijpers

Niet alle kinderen kunnen uit de voeten met het aanbod op school. Kinderen en jongeren tussen de 4 en 21 met een gemiddeld tot hoog IQ waarvoor school geen of geen volledig aanbod kan bieden, kunnen terecht bij stichting LOEK@YOU. LOEK staat voor Leren op Eigen Kracht.

VELDHOVEN - Het doel van de stichting is om kinderen en jongeren met natuurlijk leren (leren dat aansluit bij hun eigen behoeften en talenten) weer te willen laten leren. Ze begeleiden kinderen die een korte time-out nodig hebben van school, uitgevallen zijn of (deels) dreigen uit te vallen. Op dit moment begeleiden ze zo’n 25 kinderen in de leeftijdsgroepen tot 5 jaar, van 5 tot en met 12 jaar en 15 plus. Alle kinderen worden een-op-een begeleid.

“We hebben zelf het idee dat we bij lang niet alle scholen bekend zijn en dat is een gemis omdat scholen soms met de handen in het haar zitten en wij genoeg opties kunnen bieden om kinderen op te vangen en te begeleiden. Soms krijgen we hier kinderen waarvan we denken als we dat eerder hadden geweten dan hadden we begeleiding kunnen geven, terwijl zo’n kind nog wel deels op school blijft”, vertelt Dorinda van Kuyck.

Weerstand

“Er kunnen verschillende redenen zijn waarom kinderen uitvallen, bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, autisme, ADHD, ADD, of trauma’s uit het verleden. In deze maatschappij wordt cognitief talent ook gezien als superieur waardoor kinderen die andere talenten hebben zoals creatief talent vervelende ervaringen kunnen hebben. Ze komen in een negatieve spiraal en ontwikkelen weerstand tegen school en laten vaak uiteindelijk ook defensief gedrag zien.”

“Wij staan echt voor een stapje terug. We proberen voor kwetsbare kinderen die van alles hebben meegemaakt op school op een positieve manier de overstap terug naar school te maken. We creëren hier een veilige bubbel voor ze, waarin we ze steeds verder proberen contact te laten maken met andere kinderen. Als kinderen niet naar school gaan ontwikkelen ze taal en woordenschat ook minder, daarom hebben we ook loek@school waarbij we kinderen die eraan toe zijn twee keer per week in een schoolse setting kinderen een uurtje lesgeven in een thema. Waardoor het voor kinderen uiteindelijk ook makkelijker wordt die stap naar school weer te maken. “

Staande houden

Op de locatie van LOEK@YOU zijn verschillende ruimtes, waaronder ook een speelkamer. Eefke Bakermans: “Die heeft als doel om kinderen samen te keren spelen en zich binnen een groep staande te houden, want dat vinden deze kinderen vaak lastig.”

Kinderen die thuis komen te zitten, missen niet alleen de lessen, maar ook de uitstapjes met school. Daarom biedt LOEK@YOU ook de prikkelarme vakantieprogramma’s Loek@summer en Loek@winter en vierplezier; prikkelarme sociale activiteiten die door het jaar geen worden georganiseerd. “Kinderen die niet naar school gaan missen ook de sociale contacten, daarom organiseren wij één keer in de zoveel tijd iets voor ze.”

Voor ouders is er een ouderkamer, waar ze terechtkunnen om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. De medewerkers van LOEK@YOU hebben verschillende achtergronden en komen bijvoorbeeld uit het onderwijs, psychologie of sociaal werk. Er zijn ook medewerkers die daarnaast ook ervaringsdeskundige zijn. Dat geldt ook voor Bakermans die een dochter en zoon met autisme heeft. Haar dochter viel uit en haar zoon had extra begeleiding nodig: “Mensen zeggen al snel: ‘Ja, die van mij kan ook moeilijk doen’, of: ‘Die van mij heeft ook structuur nodig’, maar ze hebben geen besef van wat dat next level nodig hebben inhoudt, dus op een gegeven moment houd je dan ook maar op met erover vertellen. En dan voel je je heel alleen.”

Vrijwilligers

Naast de scholen is er nog een doelgroep waar LOEK@YOU graag meer bekendheid wil: de potentiële vrijwilligers. Mensen die geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden kunnen contact opnemen via info@lerenopeigenkracht.nl. Van Kuijk: “Dat kunnen ook mensen zijn die thuiszitten vanwege verschillende problematieken, ook mensen gunnen wij een rol van betekenis in de maatschappij. We kijken in overleg met hen wat bij hen past.”

lerenopeigenkracht.nl

‘Als je niet naar schoolgaat, mis je ook sociale contacten’