Afbeelding
Brigit Strijbos

Bibliotheek 2.0

Column

Elke week verzorgt een bestuurder uit het College van Burgemeester en Wethouders een column in het Veldhovens Weekblad. Zij geven daarmee een inkijkje in hun rol als burgemeester of wethouder. Deze week is de beurt weer aan wethouder Jeroen Rooijakkers.

De Veldhovense samenleving verandert. Het aantal inwoners neemt toe en de samenstelling wordt meer divers. En dat vraagt ook om een andere positie van de bibliotheek. Waarin niet alleen het boek, maar ook inclusie, taalvaardigheid en zelfredzaamheid steeds meer centraal staan.

De gemeenteraad heeft daarom besloten om het concept van de bibliotheek anders vorm te geven. De maatschappelijke rol wordt belangrijker. Het gaat ook om kennis en informatie. En elkaar helpen. Waarbij culturele waarden en activiteiten een belangrijk accent zullen krijgen.

Met deze opdracht zullen we de komende maanden gaan werken aan een kennisknooppunt. De bibliotheek moet nóg meer een plek worden voor ontmoeting en training, waar inwoners op een laagdrempelige manier naar toe kunnen gaan. Waar inwoners in contact komen met vrijwilligers en medewerkers, die bepaalde problemen kunnen herkennen en zo mogelijk kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp. Een plek waar trainingen en cursussen worden aangeboden. En waar kinderen en inwoners terecht kunnen voor hun taalontwikkeling.

Want als we boeken lezen, ontdekken we nieuwe werelden, mensen en ideeën. Pas als je kunt lezen, kun je volwaardig meedoen in de samenleving. De bibliotheek zal daarom nog meer een plek worden waar het leesplezier, de leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Een mooie uitdaging passend bij de vraag en de behoefte van het nieuwe Veldhoven. Samen maken we Veldhoven nog mooier. Met een prachtige bibliotheekvoorziening voor alle Veldhovenaren. Die weer toekomstbestendig is.

Jeroen Rooijakkers, wethouder gemeente Veldhoven.

Column van B&W