Carnaval voorbij, begint de aanloop naar Pasen. Zie oaseveldhoven.nl
Carnaval voorbij, begint de aanloop naar Pasen. Zie oaseveldhoven.nl

Vasten tot Pasen

Religie

VELDHOVEN - Na carnaval begint Oase met de voorbereiding op het Paasfeest. Dat begint op Aswoensdag met een moment van inkeer. Op elke woensdagavond tot aan Pasen wordt er een korte dienst gehouden. In de Goede Week verzorgen Oase en de Immanuelgemeente een indrukwekkende kruisweg. Alle avonden om 19.00 uur in de Immanuelkerk.

www.oaseveldhoven.nl