Foto: Persgroep

Kortjes

  Zonder foto

Voorschoolse educatie en peuterwerk

VELDHOVEN - De rijksoverheid heeft bepaald dat gemeenten verplicht zijn 960 uur voorschoolse educatie (VE) per jaar aan te bieden aan peuters met een VE-indicatie. B&W van Veldhoven hebben daarom besloten het aantal uren voor voorschoolse educatie en gemeentelijk gefinancierd peuterwerk per 1 januari 2021 uit te breiden. Het VE-aanbod gaat van 10 naar 16 uur per week, het aanbod gemeentelijk gefinancierd peuterwerk van 5 naar 8 uur per week. Om dit financieel mogelijk te maken, wordt de leeftijd waarop een peuter deel kan nemen aan dit aanbod opgehoogd van 2 naar 2,5 jaar. Het uurtarief per peuter wordt vastgesteld op 9,95 euro. Ouders krijgen hiervan een groot deel vergoed en betalen zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Jeugdhulp vanaf 2021

VELDHOVEN - B&W van Veldhoven hebben besloten de overeenkomst jeugdhulp aan te gaan waarmee per 1 januari 2021 jeugdhulpaanbieders worden gecontracteerd. Hiermee wordt continuïteit van zorg geboden.

Grondzaken

VELDHOVEN - In Veldhoven worden een aantal tijdelijke locaties (noodlokalen) voor het onderwijs gebouwd. Eén van die locaties is voor de school Zuiderbos. Om de noodlokalen te plaatsen, wil de gemeente grond van de Severinus gebruiken. Daarover hebben gemeente Veldhoven en Severinus nu afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een overeenkomst.

Zandoerle

VELDHOVEN - Gemeente Veldhoven heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer om herontwikkeling van het perceel Zandoerleseweg 33 mogelijk te maken voor het realiseren van een gebouw met 4 zorgeenheden voor 24-uurs zorg. De gemeente start voor deze herontwikkeling een bestemmingsplanprocedure en verhaalt alle te maken kosten bij de initiatiefnemer.

Molenvelden

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven wil medewerking verlenen aan een vormverandering en verkleining van het bouwvlak van de percelen Molenvelden 15 en 17 ten behoeve van een loonbedrijf en een niet-agrarische bedrijfstak. Over het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is, spreekt de gemeenteraad op de dinsdagen van 1 en 22 september.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden