Samen met Arnhem en Delfzijl (bussen) is Veldhoven nu het 4e werkstoftankstation van TotalEnergies in Nederland. FOTO: TotalEnergies.
Samen met Arnhem en Delfzijl (bussen) is Veldhoven nu het 4e werkstoftankstation van TotalEnergies in Nederland. FOTO: TotalEnergies.

1e waterstoftankstation van Veldhoven

Zakelijk

Nederland heeft er weer een openbaar waterstoftankstation bij. Afgelopen week is immers het watserstoftankstation van TotalEnergies in Veldhoven officieel geopend.

VELDHOVEN - Het publiek toegankelijke waterstoftankstation bevindt zich aan De Run 4230 in Veldhoven, nabij het verkeersknooppunt De Hogt in de Randweg Eindhoven voor de aansluiting van de A2 en de N2 op de A67. Het station bevindt zich op het terrein dat eigendoem is van VDL Groep en levert waterstof met een druk van 700 bar, geschikt voor personenauto’s en andere lichte voertuigen, en 350 bar, voornamelijk gebruikt voor bussen en vrachtwagens.

Testplatform

Het station kentveen boeiende geschiedenis. In 2013 is het - in opdracht van WaterstofNet - binnen het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’gebouwd op het terrein van de Automotive Campus in Helmond. Het is dan daarmee het 1e waterstoftankstation in de Benelux, dat is uitgerust met een elektrolyse-systeem, waarbij zowel voertuigen op 350 bar (bussen, vrachtwagens...) als voertuigen op 700 bar (auto’s) kunnen tanken. Het is destijds gebruikt als testplatform voor verschillende types van waterstofvoertuigen uit verschillende waterstofprojecten. Maar ook automobilisten die met een waterstofwagen rijden, kunnen er dan tanken.

Operationeel

Vanwege de toenemende vraag naar waterstof voor diverse voertuigtoepassingen is het station in 2018 binnen het Interreg-project Waterstofregio 2.0 uitgebreid, zowel op vlak van productie - (60 Nm3/h) - als van compressiecapaciteit. Vanwege het toenemend aantal gebruikers en de daaraan gestelde eisen, is het destijds voor WaterstofNet niet meer mogelijk het waterstoftankstation volgens de eigens operationeel te houden. Daarom moest het waterstoftankstation geüpgraded worden en verplaatst naar een publiek toegankelijke locatie.

4e waterstoftankstion

Nu is er een nieuwe vervolgstap voor het station. Het is verplaatst naar een meer toegankelijke plek en wordt hiermee een openbaar, publiek station. Het station is ondertussen eigendom van TotalEnergies. TotalEnergies zorgt voor de benodigde upgrade, de verplaatsing en exploiteert het station.
TotalEnergies werkt hard aan de uitbreiding van het netwerk van servicestations met alternatieve brandstoffen zoals gorengas, waterstof, LNG en elektriciteit. Vorige maand heeft het nog een waterstoftankstation in Breda geopend.
Samen met Arnhem en Delfzijl (bussen) is Veldhoven nu het 4e werkstoftankstation van TotalEnergies in Nederland. Deze stations dragen bij aan de ambitie van TotalEnergies in NEderland om schonere en duurzamere mobiliteit mogelijk te maken.

Commercieel

Adwin Martins, directeur WaterstofNet: “We zijn enorm fier dat dit 1e waterstoftankstation in de Benelux dat in 2013 gestart is als testplatform, nu is uitgegroeid tot een volwaardig publiek station dat commercieel wordt uitgebaat. Het operationeel beheer van het waterstoftankstation tussen 2013 en 2020 door WaterstofNet heeft ons immens veel en ook unieke ervaringen gebracht. Dankzij deze ervaring is WaterstofNet betrokken bij de ontwikkeling van 12 waterstoftankstations in de Benelux.”

Overstap

Nathale Baras, retail director van TotalEnergies Marketing Nederland: “Nederland heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. De juiste tank- en laadinfrastructuur maakt de overstap naar schoner en duurzamer vervoer makkelijker. Als TotalEnergies in Nederland zijn wij zeer verheugd hieraan te kunnen bijdragen door betaalbare en schonere energie voor transport breed beschikbaar te maken. De opening van ons nieuwe waterstoftankstation in Veldhoven, het 4e dat TotalEnergies in Nederland expoiteert, is een volgende belangrijke stap in de verwezenlijking van dit doel.”

Groot belang

Pieter van der Leegte, directeur VDL Groep, “VDL Groep speelt een prominente rol op het gebied van duurzame energie, voor zowel stationaire als mobiele toepassingen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te reduceren, is waterstof van groot belang. Het faciliteren van dit waterstoftankstation van TotalENergies past dan ook naadloos in onze activiteiten op het gebied van de energietransitie.”

Van de redactie

VDL Groep
speelt een
prominente
rol