Jan Egelmeers is in zijn leven zeer verdienstelijk geweest aan de KBO afdeling Zeelst en de Polders.
Jan Egelmeers is in zijn leven zeer verdienstelijk geweest aan de KBO afdeling Zeelst en de Polders. (Foto: )

In Memoriam: Jan Egelmeers

  Verenigingen

Jan Egelmeers is in Zeelst geboren en getogen. Hij is heel betrokken geweest bij de Zeelstse gemeenschap; hij was onder andere belangenbehartiger in het schoolbestuur van Zeelsterhof en Cobbeek.

VELDHOVEN - Jan Egelmeers was erg gelovig en hij heeft zich lange tijd ingezet als bestuurslid voor de parochie Willibrordus. Hij heeft ruim 60 jaar gezongen in het herenkoor waar vooral Gregoriaans werd gezongen en later ook in het gemengd parochiekoor. Hij was ook een groot Mariavereerder.
Bij de fusie van de parochies Willibrordus, H. Jozef Werkman en Sint Maarten tot de parochie Christus Koning was Jan Egelmeers actief. Daarnaast moesten de plannen voor de renovatie en herinrichting van de Willibrorduskerk en de verkoop van de pastorie zijn beslag krijgen. Daarin heeft hij ontelbare uren geïnvesteerd en dat tot ieders volle tevredenheid. In 2015 kwam de fusie met de overgebleven parochies tot de parochie Christus Koning tot stand en ook daar was Jan de eerste jaren bestuurslid.
Jan Egelmeers is van grote betekenis geweest voor KBO afdeling Zeelst en de Polders. Hij is ruim 16 jaar lid geweest van de KBO waarvan 10 jaar als voorzitter. Hij verrichtte deze taak op een gemoedelijke wijze met een grote verantwoordelijkheid en bekwaamheid.
In het verlengde van het voorzitterschap KBO Zeelst, is Egelmeers ook lid en secretaris geweest van de gemeentelijke Seniorenraad. In die rol heeft hij een grote bijdrage verleend aan het Oikos-rapport waarbij de maatschappelijke opbrengst van het vrijwilligerswerk financieel werd vertaald. Hij is ook jaren lid
geweest van het Kringbestuur KBO Veldhoven, deelnemer aan de Kringraad en hij vertegenwoordigde de KBO Zeelst bij de KBO Brabant. Voor al deze verdiensten is hem in 2013 een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Op 21 maart 2019 heeft Jan Egelmeers als bestuurslid afscheid genomen en vorig jaar als voorzitter. Hij heeft deze rol altijd op een aimabele wijze vervuld, een voorwaarde die noodzakelijk en belangrijk is voor het aansturen van een vrijwilligersorganisatie.
Wij als KBO zijn Jan dankbaar voor zijn grote inzet. En wij wensen zijn vrouw Wil en zijn familie, kracht om het verlies en gemis te dragen. Hij ruste in vrede.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden