Arlette Verweirde is de nieuwe voorzitter van de Zonnebloem Veldhoven. Zij is de opvolgster van Joop Sloot die eind 2022 na een lange periode is gestopt. FOTO: Bert Jansen.
Arlette Verweirde is de nieuwe voorzitter van de Zonnebloem Veldhoven. Zij is de opvolgster van Joop Sloot die eind 2022 na een lange periode is gestopt. FOTO: Bert Jansen.

Nieuwe voorzitter lokale Zonnebloem

Verenigingen

Arlette Verweirde is de nieuwe voorzitter van de Zonnebloem Veldhoven. Zij is de opvolgster van Joop Sloot die eind 2022 na een lange periode is gestopt.

VELDHOVEN - Het omzien naar mensen zit in het bloed van de geboren Belgische die sinds 1980 in Nederland woont. “Ik ben hier gestart als lerares Godsdienst. Na 5 jaar kon ik genaturaliseerd worden tot Nederlander en ben ik als aalmoezenier gaan werken voor het Ministerie van Defensie. Daarvoor was ik onder meer werkzaam in Duitsland, maar ook op Vliegbasis Eindhoven. Van 1994 tot 2004 woonde ik toen in Veldhoven.”

WereldWinkel

Inmiddels met pensioen woont Verweirde al weer 7 jaar in Veldhoven. Gedurende 6 jaar is ze voorzitter van de Wereldwinkel in Veldhoven geweest. “De winkel stopte in 2022. Nadat het geld over een aantal goede doelen verdeeld was, wilde ik me inzetten voor een ander mooi doel. Ik ben gaan zoeken en kwam in het Veldhovens Weekblad de advertentie van de Zonnebloem Veldhoven tegen. Ze zochten een nieuwe voorzitter en daarop heb ik gereageerd.”
Na enkele gesprekken is ze op dinsdag 7 februari tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen als de nieuwe voorzitter. “Als aalmoezenier keek ik om naar mensen. Het werk van de Zonnebloem ligt in het verlengde daarvan. Het verbinden van mensen heb ik zeer hoog in het vaandel staan.”
Ze heeft al een aantal wijkvergaderingen en activiteiten bezocht. “Ik vind het belangrijk om alle vrijwilligers te leren kennen. Bij de activiteiten merk ik dat onze gasten het contact met elkaar op prijs stellen. Ze ervaren dat ze er bij horen.” En dat vinden ze bij de Zonnebloem belangrijk want er is nog veel eenzaamheid onder de doelgroep. Het opheffen daarvan heeft dan ook hoge prioriteit. “Tijdens Corona lagen het bezoekwerk en de activiteiten 2 jaar quasi stil. Onze doelgroep, voornamelijk senioren, is in die tijd ook 2 jaar ouder geworden. Een deel daarvan kan soms moeilijker naar onze activiteiten komen.”

Inloopavond

Bij de Zonnebloem Veldhoven zijn circa 70 vrijwilligers actief voor de 230 gasten. Tot maandag 5 juni loopt er een landelijke campagne om meer vrijwilligers te werven. In dat kader houdt de afdeling Veldhoven op woensdag 31 mei een inloopavond in Veldwijzer aan de Sterrenlaan 15.
De voorzitter benadrukt dat vrijwilligers bij de Zonnebloem Veldhoven zelf hun tijd en activiteiten kunnen indelen. “Je werkt in een enthousiast team en kunt veel contacten opdoen. Zonnebloem biedt je cursussen aan om met vertrouwen dit werk te doen.”
Geïnteresseerden kunnen zich voor de inloopavond aanmelden tot uiterlijk donderdag 25 mei via zonnebloemveldhoven@gmail.com.
De toekomst? “Er komt een boeiende tijd aan. In 2024 bestaat de landelijke vereniging 75 jaar. Gedurende het hele jaar zijn er dan landelijke activiteiten. ook in Veldhoven proberen we dan iets extra doen.”

‘Je werkt in ‘n enthousiast team en hebt veel contacten’

Ad Adriaans