"Het is onze taak als gemeente om alles te doen wat we kunnen om te zorgen dat onze inwoners veilig zijn", aldus burgemeester Delhez.
"Het is onze taak als gemeente om alles te doen wat we kunnen om te zorgen dat onze inwoners veilig zijn", aldus burgemeester Delhez. Brigit Strijbos

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Maatschappelijk

Van de redactie

Gemeente Veldhoven is de eerste gemeente in Nederland die in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de slag gaat met de pilot Datavoorziening Onregelmatigheden op de Kaart (DOOK). 

VELDHOVEN - DOOK verschaft de Nederlandse gemeenten een betere informatiepositie voor ondermijningsaanpak. Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een prioriteit van veel gemeenten. Ook die van de gemeente Veldhoven.
Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. DOOK geeft gemeenten op basis van data inzichten in onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn situaties waarin ’iets niet klopt’. In sommige gevallen kunnen dat onjuistheden in registraties zijn.
Het kan ook zijn dat uit nader onderzoek blijkt dat er sprake is van ondermijnende activiteiten.

Hoe werkt het? 

In de aanpak van ondermijning kan DOOK de gemeente Veldhoven helpen. DOOK ziet eruit als een gewone digitale kaart, maar is opgebouwd uit meerdere ‘kaartlagen’ met verschillende gegevens over de buurten en wijken in de gemeente.
Daarnaast maakt DOOK slim gebruik van bestaande data uit gemeentelijke basisregistraties en andere databanken en vertaalt deze naar digitale kaarten. Door verschillende kaartlagen te combineren ontstaan inzichten die eerder niet waar te nemen waren. Zo geven ze inzicht in onregelmatigheden of in ieder geval in plekken waar wellicht iets ondermijnends gebeurt.

Burgemeester Marcel Delhez is duidelijk over de reden waarom Veldhoven zich inzet voor de verdere ontwikkeling van DOOK. “Het is onze taak als gemeente om alles te doen wat we kunnen om te zorgen dat onze inwoners veilig zijn. En dat het bedrijfsleven kan werken zonder dat ondernemers bang moeten zijn in zee te gaan met criminele partners. DOOK, de Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart, kan ons daarbij helpen. Daarom investeren wij tijd, menskracht en energie in de ontwikkeling van dit nieuwe systeem.”

Melden van signalen 

Ook inwoners van Veldhoven kunnen bijdragen aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door het melden van signalen. Heeft u het vermoeden dat er illegale activiteiten plaatsvinden in uw buurt? Heeft u een ‘niet-pluisgevoel’ bij iets of iemand? Meld het, ook wanneer u twijfelt:
• Bij de gemeente via telefoonnummer 14 040 of via alert@veldhoven.nl;
• De politie algemeen: tel. 0900 - 8844. Niet-levensbedreigende situatie; voor alles wat ‘zonder zwaailicht’ kan, en voor informatie en advies. Let op! Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112;
• Anoniem: Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

veldhoven.nl

Ook inwoners van Veldhoven kunnen bijdragen

Afbeelding