<p>Jachtcombinatie &#39;t Groot Goor (1982): Voorste rij, vlnr: Gerrit Bijnen, Kees Liebrechts (met vos), Janus v. Kemenade en Ad Liebrechts. Achterste rij. vlnr: Piet Lemmens en Frans en Alt (Albert) Pero.</p>

Jachtcombinatie 't Groot Goor (1982): Voorste rij, vlnr: Gerrit Bijnen, Kees Liebrechts (met vos), Janus v. Kemenade en Ad Liebrechts. Achterste rij. vlnr: Piet Lemmens en Frans en Alt (Albert) Pero.

(Foto: VEV)

De jacht, onderdeel van de cultuur

  Historie

Veldhoven bestaat dit jaar 100 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan. Dat vindt ook Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven. In een boek worden verschillende facetten van het rijke verleden van de gemeente onder de loep genomen. Lees nu in het Veldhovens Weekblad deel 6 van de rubriek ‘Veldhoven 100’.

VELDHOVEN - Het nieuwe gemeentebestuur van mei 1921 is verantwoordelijk voor het vaststellen van regels bij het culturele vermaak in Veldhoven. De folklore behelst aanvang 20e eeuw vooral het jagen, gilde ,hand- en kruisboogschieten, muziek maken bij de harmonie, toneelspelen, kermis en carnaval. Alleen de laatste 2 volksgebruiken zijn in de afgelopen 100 jaar in omvang en beleving toegenomen. De meeste volksgebruiken hebben hun thuisbasis in een sociëteit. Tegenwoordig zou dat het bruincafé zijn. In de praktijk vinden de diverse activiteiten veelal in de openlucht plaats. Door de opkomst van vele nieuwe sporten worden er door de ingezetenen ook andere keuzes gemaakt, waardoor Veldhoven met een culturele omslag te maken krijgt. Mede bepalend is het ontstane ruimtegebrek door de intensieve woningbouwbestemming van de onbebouwde gronden in de 2e helft van de 20 e eeuw. Door deze ontwikkelingen heeft ‘de jacht’ in omvang flink ingeboet.

Jachtpacht

In de raadsvergadering van 1 maart 1926 valt het besluit de aan de gemeente Veldhoven toebehorende akker- en bosgronden geheel of gedeeltelijk onderhands voor de jacht in gebruik te geven. Het 2100ha. grote jachtgebied wordt in 3 percelen verdeeld. Perceel I: Het gebied gelegen ten zuiden van de Provincialeweg Eindhoven-Reusel, groot 280ha. Perceel II: De gronden gelegen ten noorden van de Provincialeweg Eindhoven-Reusel en ten westen van de verharde weg Veldhoven-Oerle-Wintelre, groot 850ha. Perceel III: De gronden gelegen ten noorden van de Provincialeweg Eindhoven-Reusel en ten oosten van de verharde weg Veldhoven-Oerle-Wintelre, groot 970ha. Binnen deze percelen worden er door particuliere eigenaren, voornamelijk landbouwers, ook jachtgronden verpacht. Op 15 oktober 1940 wordt door de pachters van het jachtterrein in Oerle en Zeelst ontheffing gevraagd met als reden dat de Wehrmacht het hen onmogelijk maakt om daar tejagen. Tot midden jaren ‘50 verpacht de gemeente Veldhoven haar jachtterrein. Hierop mogen maximaal 52 jagers de wildstand op orde houden.

Jagersvereniging

Vele landbouw- en bosgronden moeten plaats maken voor nieuwbouwwijken. Het jachtterrein slinkt. Dit heeft tot gevolg dat het jagersbloed nog slechts bij één vereniging in Veldhoven is overgebleven: Jagersvereniging St. Hubertus, met 24 actieve leden. Het huidige gemeentelijkjachtgebied heeft nog slechts een oppervlakte van 520ha, dat jaarlijks uitgebreid wordt met ongeveer 700ha particulier jachtterrein. Te gemakkelijk wordt weleens vergeten dat jagers, al dan niet als boa, in het buitengebied een oogjei n het zeil houden.

Boek

De rubriek ‘Veldhoven 100’ wordt verzorgd door de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven. 
De uitgebreide versies van de bijdragen verschijnen 15 november 2021 in boekvorm. Dit boek telt circa 200 pagina’s, is full colour en heeft een hardcover.
Het boek is bij voorinschrijving te bestellen (leden 12,50 euro, niet-leden 15,00 ) euro) via de onderstaande webbsite van Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven.

www.erfgoedhuisveldhoven.nl.

Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven.

Volksgebruiken hebben als thuisbasis een sociëteit

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden