<p>De bouw van de City-passage in 1994.&nbsp;</p>

De bouw van de City-passage in 1994. 

(Foto: Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven.)

Het centrum van Veldhoven

  Historie

Veldhoven bestaat dit jaar 100 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan. Dat vindt ook Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven. In een boek worden verschillende facetten van het rijke verleden van de gemeente onder de loep genomen. Lees nu in het Veldhovens Weekblad deel 5 van de rubriek ‘Veldhoven 100’.

VELDHOVEN - Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van Veldhoven in 1971 is de wenselijkheid om het braakliggende gebied tussen D’Ekker, Cobbeek, Meerveldhoven en Zeelst te bebouwen veelvuldig besproken. Het centrum zou een bindend element moeten vormen van de tot dan nog weinig samenhangende wijken en kerkdorpen! 

Een projectteam

Het steeds uitbreidende Veldhoven heeft een warm hart nodig waar alle inwoners elkaar zouden kunnen ontmoeten voor het doen van inkopen, om te sporten en te zwemmen maar ook om een boek te lenen en om een voorstelling bij te wonen. Alsmede om een film te pikken of om een nieuw rijbewijs aan te vragen. In het najaar van 1971 gaat een projectteam nadenken over de invulling van het centrum en over het zoeken van partners. In 1976 geeft de gemeente toestemming voor de uitvoering van het langgekoesterde Centrumplan.

Het plan

Het plan omvat het, in diverse fasen, bouwen van 17.000m² winkel- en horecaruimte, 850 woningen, 8.500m² kantoorruimte en van 16.000m² bijzondere en openbare bebouwing waaronder onder andere een gemeentehuis, een politiebureau, een ontmoetingscentrum en een bibliotheek. 

In 1976 wordt met de uitvoering van fase 1 begonnen nadat de gemeente een overeenkomst heeft gesloten met 3 uitvoerende bedrijven. Op 28 september 1978 vindt de opening van het winkelcentrum, fase 1, de Pleintjes, plaats. Naast de in gebruik name van 9.100m² winkelbebouwing krijgen 156 woningen en 66 bovenwoningen hun eerste bewoners. 

Op 19 oktober 1983 is fase 2, het doortrekken van de Pleintjes in noordelijke richting, gereed. Het centrum is 4.000m² winkeloppervlakte, 287 woningen en een marktplein, het Meiveld, rijker. De vaart zit erin. Op 29 oktober 1980 opent de Rabobank haar nieuwe hoofdkantoor aan de Schimmerik. Eind 1983 verhuist de politie naar het nieuwe politiebureau aan de Geer. In 1986 wordt de bouw van het nieuwe gemeentecentrum gestart: gemeentehuis, openbare bibliotheek en cultureel centrum De Schalm. In september 1988 wordt dit gemeentecentrum geopend. In mei 1995 wordt de volgende uitbreiding, de City-passage, geopend. Een overdekte winkelgalerij met een half verdiept parkeerterrein. In 1996 verschijnt op de Repel de eerste torenflat van Veldhoven. Op 21 maart 1997 opent de muziekschool haar deuren op de Bossebaan. Er wordt in 2002 een parkeergarage onder het Mei- en het Minneveld gerealiseerd. Vanaf 6 oktober 2003 vindt de weekmarkt op het Meiveldplaats. In 2008 werkt de gemeente aan een betere uitstraling van het centrum. De entrees worden verfraaid. De Schalm wordt stevig verbouwd terwijl de bibliotheek ruimte inlevert. Op 23 december 2017 opent aan de Geer Cinema Gold. Eind 2021 is het nieuwe zwembad klaar en zal de oude Den Ekkerman afgebroken worden. 

Functioneren

Onder druk van de leegstandtoename en door het afnemende bezoekersaantal wordt er onderzocht wat er moet gebeuren om weer het kloppend hart van Veldhoven te worden! Het Citycentrum bestaat dit jaar 43 jaar! Om ook de 100 te halen hebben de 110 ondernemers met de gemeente een meerjarenplan vastgesteld! 

erfgoedhuisveldhoven.nl.

Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven.

17.000m² voor winkels en horeca, 850 woningen en...

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden