Gezonde bomen worden omgehakt om duidelijk te maken dat cultuur boven natuur gaat.

  Cultuur

Tijdens de midwinter expositie op Vaaggrond gaat Ralph Posset, als kunstzinnige daad, gezonde bomen kappen. Zodoende creëert hij ruimte voor kunst en cultuur. De kunstenaar signeert iedere omgekapte boom. Deze kan worden verkocht, of geëxposeerd, of mag ter plekke vergaan. De natuur wijkt. Ralph Posset laat daarmee zien dat hij kunst en cultuur belangrijker vindt dan natuurbehoud.

VELDHOVEN - Vanzelfsprekend onderkent de kunstenaar dat het kappen van bomen velen aan het hart zal gaan. Hij toont zich dan ook gevoelig voor tegenreacties. Daarom biedt hij de bezoeker de gelegenheid om iedere boom te crowdfunden. Wanneer de minimale inzet is behaald, zal hij ze van het omleggen vrijwaren. Volgens de Ralph Posset leidt dit overigens tot verlies voor kunstliefhebbers. Iedere door hem gesigneerde boom vertegenwoordigt als kunstwerk immers een economische en artistieke waarde. Als een boom blijft staan, komt die waarde helaas niet tot stand.

Volgens Ralph Posset behoort een kunstenaar altijd de cultuur boven de natuur stellen. Een kunstenaar die de natuur boven cultuur stelt, kan zich volgens de kunstenaar, maar beter laten omscholen tot bioloog of boswachter. Hij zegt: ‘Voor het Colosseum zijn destijds bomen gerooid en voor de panelen van El Bosco en El Greco zijn ook de meest schitterende eiken met flinke bijlen gekapt. Alles voor het hogere doel: kunst en cultuur. Dat is tenslotte goed voor de economie en onze maatschappelijke groei.’

‘Kunst is het enige maatschappelijke veld dat grenzeloos is, zegt Posset.
‘Juist dat grenzeloze is dat waar de kunst zich mee behoort bezig te houden. Daarom daag ik uit.
Ik zie graag dat mensen stelling nemen. Via deze keuzen ontstaan immers nieuwe verhalen.’

De bomen, en de waarde die een boom vertegenwoordigt, zijn te zien tijdens de expositie. Wilt u zien welke bomen er zijn gekapt, of liever stelling nemen en ingrijpen in zijn werk door bomen te redden? Kom en doneer!
De midwinter expositie vindt plaats van 25 december tot en met 5 januari 2017 aan de Kleine Vliet 1d, Veldhoven (Oerle). Vaaggrond is open van 11.00 tot 17.00 uur.

Toegang: € 3,50 per persoon.
Gratis
Dagelijks rondleiding om 11.30 en 15.00 uur,
Kinderen tot en met 10 jaar,
WiFi.
 

Meer berichten