Klaprozen en kamille groeien graag op verse grond, zoals zandhopen in de bouw. FOTO: Rien de Schipper.
Klaprozen en kamille groeien graag op verse grond, zoals zandhopen in de bouw. FOTO: Rien de Schipper.

Planten groeien waar ze zelf willen

Cultuur

IVN VEV

Wie nadenkt om de tuin eens te gaan aanpakken, kiest beter niet voor een tuin met alleen maar tegels. De nadelen daarvan voor mens en dier zijn al vaak besproken. Alleen gras is al beter, maar niet veel. Met de afwisseling in plantjes komt de kwaliteit van de tuin naar voren. Om die te bereiken zijn 2 manieren mogelijk: véél kennis van planten toepassen, óf het een beetje op zijn beloop laten.

VELDHOVEN - Voor mensen die zelf niet zoveel kennis van planten hebben is een goede tuinarchitect de oplossing. Die zal zich goed voorbereiden en informeren naar de ligging van de tuin, de aanwezigheid van bomen, waterlopen etc. Soms zal hij ‘nee’ zeggen op wensen om bepaalde planten te gebruiken. Nu zijn er wel planten die het bijna altijd goed doen, als men zich een beetje aan de regels van zon en vochtigheid houdt.
Andere planten zijn zeer uitgesproken in hun voorkeuren. Die groeien alleen waar de juiste voorwaarden aanwezig zijn. Ze hebben een voorkeur voor een bepaalde grondsoort, voor een bepaalde hoeveelheid vocht, zon en schaduw. Dus de optimale groei en bloei van de tuin hangt erg sterk samen met de kwaliteit van het beplantingsplan en dus eigenlijk de kunde van de tuinarchitect.

Moeder Natuur

Bij de 2e methode is wat meer geduld nodig. Er kan gebruik gemaakt worden van wat Moeder Natuur te bieden heeft. Het komt erop neer dat de planten die spontaan opkomen in de tuin niet meteen als onkruid worden weggehaald, maar minimaal 1 seizoen de kans krijgen om zich te bewijzen. Planten die zomaar komen aanwaaien, zijn vervolgens een perfecte richtlijn wat goede planten zouden kunnen zijn om erbij te zetten.
Tuinen van vrienden en familie kunnen ook goede aanwijzingen geven. Aarzel ook niet om stekjes en wat bloemzaad van uitgebloeide bloemen te vragen. Zo ontstaat binnen een paar jaar een gevarieerde tuin die met weinig geld een prachtig resultaat oplevert.

Stoeptegels

Een paar voorbeelden van plantjes die vrij in de natuur voorkomen. Paardenbloemen en witte klaver houden van een plaats tussen het gras en van vruchtbare grond. De bodemgesteldheid is dus van groot belang, maar ook de hoeveelheid licht gedurende het groeiseizoen.
De bosanemoon is daarvan een goed voorbeeld. Daarom bloeit hij in het loofbos, als er nog geen bladeren aan de bomen zitten. Ook heeft de bosanemoon humusrijke grond nodig.
Andere planten houden niet van concurrentie zoals de klaproos. De zaden blijven vele jaren rustig wachten tot de grond wordt omgeploegd. Dan hebben ze het rijk alleen en als bij toverslag verschijnen er duizenden klaprozen.
Kamille is ook zo’n plant. Na een jaar kan men aan de strook van bloemen tussen het gras nog zien, waar een sleuf is gegraven. En dan de grote weegbree. Hij kan er goed tegen als erop getrapt wordt dus vindt hij zijn plek net naast een pad. Bij het kiezen van de beplanting voor een tuin, bepalen dus de groeiomstandigheden in de tuin welke planten in het plan passen.

Meer info

ivn.nl

De klaproos is het symbool van de gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog. In de oorlogszomers groeiden deze bloemen uitbundig op de plaatsen waar de grond door granaten was omgewoeld en dus soldaten waren gevallen.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is tegen de trend om particuliere tuinen te verharden vanwege het negatieve effect op de stadsnatuur. Zo startte Steenbreek met het de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Een bijkomend voordeel: groen verbindt mensen. Zie steenbreek.nl/over-ons/

De bosanemoon
heeft
humusrijk grond
nodig