Afbeelding
Brigit Strijbos

Wonen met zorg

Column

Elke week verzorgt een bestuurder uit het College van Burgemeester en Wethouders een column in het Veldhovens Weekblad. Zij geven daarmee een inkijkje in hun rol als burgemeester of wethouder. Deze week is de beurt aan wethouder Caroline van Brakel.

Gemeenten zijn voortaan verplicht om een visie op wonen met zorg op te stellen. Want onze bevolking vergrijst: er zijn en komen relatief veel ouderen bij. En zij worden veel ouder dan vroeger. Dat noemen we dubbele vergrijzing. Ook de vraag naar zorg zal stijgen, verwachten we. Daarop proberen we in te spelen.

Omdat ook het aantal jongeren afneemt, is een aantal jaren geleden besloten niet méér verzorgings- en verpleeghuizen te bouwen. Dan zouden we bouwen voor leegstand, was het argument. Het (landelijk) beleid veranderde drastisch in ‘langer thuis wonen’: door ouderen vooral in hun eigen omgeving ouder te laten worden, met hulp van kinderen, buren en hulp/zorg aan huis, zouden de druk en kosten op ons zorgsysteem beheersbaar moeten blijven. Maar inmiddels hebben we een groot tekort aan ‘handjes aan het bed’. Om iedereen voldoende zorg te kunnen bieden, moeten we onze zorg zo efficiënt mogelijk inrichten. Het helpt dan niet dat ons zorgpersoneel zich veelvuldig van huis tot huis moet bewegen. Daar gaat immers veel kostbare tijd mee verloren. Maar wat helpt wel?

    De vraag naar zorg zal stijgen

Op zoek naar een oplossing nodigden wij als gemeente partijen uit, zowel uit het woon- als het zorgdomein. De eerste bijeenkomst van deze ‘Veldhovense woonzorgtafel’ vond plaats op donderdag 26 oktober. Diverse partijen hebben daar ‘hun aanbod’ kenbaar gemaakt en gekeken naar slimme combinaties waarmee we verder kunnen. Ik, alsmede mijn collega wethouder Huub Stroeks, zijn al super blij met deze eerste opbrengsten. Dank aan alle deelnemende partijen! We kijken met vertrouwen uit naar het vervolg.


Caroline van Brakel, wethouder gemeente Veldhoven.

Column van B&W