Afbeelding
Brigit Strijbos

1,6 miljard euro

Column

Elke week verzorgt een bestuurder uit het College van Burgemeester en Wethouders een column in het Veldhovens Weekblad. Zij geven daarmee een inkijkje in hun rol als burgemeester of wethouder. Deze week is de beurt aan wethouder Jeroen Rooijakkers.

Op dit moment maken Veldhoven en de hele regio Eindhoven een enorme schaalsprong. Een groeispurt die verder gaat dan alleen ASML. Het is een sprong die alle domeinen en beleidsthema’s raakt. Niet alleen de regionale economie, maar ook de woningbouw. En niet alleen duurzaamheid, maar ook de sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Een andere belangrijke pijler hierin is mobiliteit. Want meer mensen betekent gewoon meer verkeersbewegingen. Binnen dit thema zullen we daarom moeten werken aan een breed pakket aan maatregelen. Om die schaalsprong te kunnen borgen.

Gelukkig heeft Den Haag (het Rijk) dat ook ingezien. En bijna 1 miljard euro beschikbaar gesteld. Om de hele regio daarin te ondersteunen. En het is een resultaat om trots op te zijn. Want deze deal, waarin ook gemeenten, provincie én bedrijfsleven participeren, is uniek. Het is bijzonder dat alle stakeholders het belang ervan inzien. En ook financieel willen bijdragen. Samen maar liefst 1,6 miljard euro.

    Minder reistijd... Minder files...

Maar op de inhoud mogen we misschien nog wel het meest trots zijn. Want een beter busstation, betekent gewoon minder reistijd voor alle inwoners in Zuidoost-Brabant. En minder files op de A58 betekent dat mensen ook sneller in Veldhoven, Deurne of juist in Tilburg zijn. De vele nieuwe ‘slowlanes’, ook naar Veldhoven, maken het veel aantrekkelijker om de fiets te gebruiken. En de HOV4 zorgt voor veel minder drukte op de Kempenbaan en de N2.

Kortom, ik ben ook wel trots op dit resultaat. Waar de hele regio van profiteert. Niet alleen bedrijven, maar zeker ook de inwoners.

Jeroen Rooijakkers, wethouder gemeente Veldhoven.

Column van B&W