De minder-daadkrachtige is de dupe van oneigenlijk gebruik van de Wmo. FOTO: Ruud Cramer.
De minder-daadkrachtige is de dupe van oneigenlijk gebruik van de Wmo. FOTO: Ruud Cramer. (Foto: Ruud Cramer)

Maak geen oneigenlijk gebruik van de Wmo!

De ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) dient - zoals de naam zegt - ter ondersteuning. Ondersteuning van mensen, die op sociaal gebied hulp nodig hebben, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen.

VELDHOVEN - Deze wet is niet bedoeld voor mensen, die sociale hulp makkelijk zelf kunnen betalen. Door een wijziging van de wet, maakt de rijksoverheid het ook voor hen aantrekkelijk van de Wmo gebruik te maken en zo de wet in feite oneigenlijk te gebruiken.
Hoe? Voor hulp via de Wmo moet een eigen bijdrage betaald worden. Dat is een vast bedrag, onafhankelijk van het inkomen. En omdat dat bedrag vrij laag is, is het aantrekkelijk niet zelf hulp en hulpmiddelen aan te schaffen, maar via de Wmo goedkoper hulp en hulpmiddelen te verkrijgen. Ook mensen die dat financieel niet nodig hebben, kunnen daarvan profiteren. Daarbij wordt de gemeente gedwongen het Wmo principe om ‘maatwerk te leveren’ geweld aan te doen: Het vaste tarief voor de eigen bijdrage is het tegenovergestelde van maatwerk. Maatwerk zou betekenen dat de eigen bijdrage stijgt naarmate er meer inkomen is. Tot 2019 was dat ook zo. Maar sindsdien lopen de kosten van de Wmo sinds 2019 voor de gemeente op. De minder-draagkrachtige is daarvan de dupe. Daarom de oproep aan ‘financieel draagkrachtigen’ geen ‘oneigenlijk’ gebruik te maken van de Wmo voorzieningen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden