Alleen passagiers en personeel zijn welkom op Eindhoven Airport. Brengers en halers moeten gebruik maken van de Kiss & Ride.
Alleen passagiers en personeel zijn welkom op Eindhoven Airport. Brengers en halers moeten gebruik maken van de Kiss & Ride. (Foto: )

Weer meer vliegverkeer op Eindhoven Airport

Het Corona-virus heeft ook de luchtvaart fors geraakt. Zo verwerkte Eindhoven Airport enkele maanden slechts enkele vluchten per dag. Maar inmiddels is het vliegverkeer weer toegenomen en neemt het aantal vluchten geleidelijk verder toe. Zeker nu de vakantie voor de deur staat, groeit ook het aantal passagiers weer.

MEERHOVEN - Natuurlijk staat veilig en verantwoord reizen voorop. Daarom heeft Eindhoven Airport tal van maatregelen genomen. Zo is het dragen van een mondkapje op Eindhoven Airport verplicht voor passagiers (vanaf 13 jaar) en medewerkers. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een mondkapje.

Daarnaast hebben passagiers die naar het buitenland reizen een gezondheidsverklaring nodig. Dat geldt ook voor inkomende reizigers. De gezondheidsverklaring is te downloaden op de speciale Corona-pagina op www.eindhovenairport.nl .

Om elkaar zo goed mogelijk de ruimte te kunnen geven, is de terminal voorlopig alleen toegankelijk voor passagiers en medewerkers van de luchthaven. Ophalers en wegbrengers worden nadrukkelijk verzocht om hun reizigers op te halen of af te zetten op de Kiss & Ride in parkeergebouw P1.

Safety Hosts

Nieuw zijn de Safety Hosts. Deze extra medewerkers attenderen reizigers indien nodig op naleving van de richtlijnen. Ze helpen bij een zo goed mogelijke doorstroom van passagiers, vragen steekproefsgewijs om een gezondheidsverklaring, zijn alert op ziekteverschijnselen en spreken passagiers indien nodig daarover aan.

Natuurlijk gelden ook op Eindhoven Airport de richtlijnen van het RIVM, onder andere ten aanzien van afstand nemen en hygiëne-maatregelen. Om het houden van afstand te vergemakkelijken, zijn er in de terminal aanpassingen gedaan. Zo zijn er eenrichtingroutes in winkels aangegeven, vloerstickers aangebracht en plexiglasschermen bij balies geplaatst.

Daarnaast is er een aparte ingang en uitgang gemaakt zodat passagiers elkaar zo min mogelijk kruisen. De reizigers worden op de richtlijnen en maatregelen geattendeerd via borden, banners, vloerbestickering en omroepen. Ook via de site en social mediakanalen geeft Eindhoven Airport hier extra aandacht aan. Daarnaast zijn in de terminal desinfectiezuilen beschikbaar en worden materialen en voorzieningen die veel worden gebruikt extra schoongemaakt.

www.eindhovenairport.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden