Een koppeltje huismussen rond de woning is niet zo alledaags meer. FOTO: Harrie Kesseler.
Een koppeltje huismussen rond de woning is niet zo alledaags meer. FOTO: Harrie Kesseler. (Foto: )

Verdwijnt het getjilp uit de straten?

Huismussen leven op minder dan 2km van hun geboorteplek

IVN VEV

Er is in elke 'groene' tuin, hoe klein ook, altijd wel wat te beleven. Let bijvoorbeeld maar eens op de verschillende soorten vogels die er komen. Bijna overal is wel een roodborst, winterkoninkje of merel te bewonderen. Of een heggenmus, wat wel een heel ander vogeltje is dan een huismus.

VELDHOVEN - Iedereen was gewend aan de aanwezigheid van het tjilpende mussenvolkje en er werd maar weinig aandacht aan deze alomtegenwoordige vogel besteed. Boeren beschouwden de mus zelfs als een plaag. Tot 30 jaar geleden waren er volop mussen. Het getjilp was overal aanwezig en dat vonden was zo gewoon dat het bijna niet opgemerkt werd. Maar enige jaren geleden kwam men tot de ontdekking dat iets wat zo gewoon was, nog maar nauwelijks te vinden is.

Cultuurvolger

Waar zijn ze gebleven, die mussen? Wie zou nu denken dat ze ooit gemist zouden worden?

De huismus is een echte cultuurvolger. Al vanaf de tijd dat de mens nederzettingen bouwt, is de huismus present geweest. Ze vinden hun kostje rond de deur en de bebouwing biedt ze onderdak.
Ook als de wegen bestraat worden en met kar en paard bereden, hebben de huismussen het prima naar hun zin. Er wordt van alles gemorst, in paardenmest zit volop eten en tussen de stenen groeit gras met zaad.
Echter, met de komst van de welvaart maakt dit alles plaats voor gemotoriseerd verkeer. Stenen worden asfalt en beton, moderne bouw met dichte pannendaken biedt weinig nestgelegenheid.

Koepelvormig

Huismussen nestelen graag in groepjes. Het nestje is een wat slordig bouwsel van gras en stro, gevoerd met veren; vaak koepelvormig.
Het legsel bestaat gewoonlijk uit 4 tot 6 eieren en wordt door zowel het mannetje als het vrouwtje bebroed. De mannetjes hebben een mooie bruine mantel met lichte buik, een grijze kruin, lichte wangen en een zwarte keelvlek. De vrouwtjes zijn veel lichter en gelijkmatiger gekleurd en missen de keelvlek en de grijze kruin. In de winter leven de vrouwtjes en mannetjes apart in gescheiden groepjes.
Huismussen zijn vooral in het broedseizoen praatziek. Altijd is hun duidelijk herkenbaar getjilp te horen en daarmee verraden ze aan wie het maar wil horen dan ook hun aanwezigheid.

Mussenflat

Huisvestingsproblemen en het verminderd voedselaanbod maken het leven van de huismus zwaar. De laatste 30 jaar is het aantal broedparen gehalveerd tot zo’n 700.000 stuks. Huismussen hebben tuinen nodig met veel groen en hagen van bijvoorbeeld liguster of klimop. Voor hun veiligheid en voor voedsel. Nieuwe nestgelegenheid kan bestaan uit nestkasten. Mussen leven sociaal, dus meerdere kasten bij elkaar of een mussenflat, een nestkast met meerdere nestplekken.

www.ivn.nl/vev

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden