Josanne Toussaint: "Mijn ervaring is dat de mensen met het beste idee niet altijd de mensen zijn waarnaar geluisterd wordt." FOTO: Bert Jansen.
Josanne Toussaint: "Mijn ervaring is dat de mensen met het beste idee niet altijd de mensen zijn waarnaar geluisterd wordt." FOTO: Bert Jansen. (Foto: Bert Jansen)

Klopt wát je zegt met hóe je het zegt?

'Hoe zorg jij nu dat jouw verhaal gehoord wordt?'

Groepstrainingen liggen in deze tijd stil en er wordt online gepresenteerd of vergaderd. Om mensen hierin tegemoet te komen heeft Toussaint een gratis E-book gelanceerd met 14 tips. Te verkrijgen via:

Josanne@trainingsbureauwijs.nl.

14 tips

Tonnie Wesseling

De stem is een geluid producerend orgaan waarmee de mens geluidssignalen als spraak en zang kan voortbrengen.

Spraak is het geheel aan talige klanken die door het menselijk lichaam met behulp van lucht uit de longen en het spraakkanaal worden voortgebracht. Gesproken taal is tussen mensen een belangrijk communicatiemiddel.

Waarom hangt iemand bij een verhaal bij de ene persoon aan de lippen en dwalen bij een ander al gauw de gedachten af naar heel andere zaken. Josanne Toussaint van het Veldhovense Trainingsburo Wijs! kan eralles over vertellen. Wijs! is gespecialiseerd in stem, spraak en presentatie.

VELDHOVEN – "Mijn fascinatie voor stem begon al vroeg bij zingen. Ik heb dan ook veel op het podium gestaan als zangeres. Ik was 14 toen ik mijn eerste zangles kreeg."
"Ik ben later communicatie gaan studeren en heb even op de vooropleiding van het conservatorium rondgehobbeld, maar deze wereld lag me niet. Bij communicatie boeide me vooral, hoe communiceren mensen met elkaar en wat doet het gedrag van de één met de ander."
"Ik vind gesprekstechnieken heel interessant; waarom gaat het nou soms zo goed en soms zo fout? Ik ben verder logopedie gaan studeren en me vervolgens gaan specialiseren op alles wat met stem, spraak en presentatie te maken heeft.

Focus

Toussaint vervolgt: "10 jaar geleden heb ik Trainingsburo Wijs! opgericht. Met de focus op de vraag: Hoe zorg jij nu dat jouw verhaal gehoord wordt? Mijn ervaring is dat de mensen met het beste idee niet altijd de mensen zijn waarnaar geluisterd wordt. In een vergadering zegt Pietje iets en iedereen denkt 'leuk' en we gaan naar het volgende punt en als dan 10 minuten later Jantje exact hetzelfde op inhoud zegt en iedereen roept: 'Oh, wauw, ja supergoed punt, daar moeten we even op ingaan'."

Authenticiteit

"Mijn missie is om mensen bewust te maken van het laatste en ze daar in te begeleiden door houding, adem en stem, alles vanuit autenticiteit. Ik ben niet van trucjes leren. Van een onrustige spreker met hoge stem en stresshormonen wordt het publiek ook heel onrustig en gaat wiebelen op de stoel. Dat is niet wat je wil. Wát je zegt moet kloppen met hóe je het zegt."

Veel variatie

Waarom pakt de stem van Rutte bij een persconferentie iedereen meteen, wat hij ook zegt en dwalen mensen bij de aardige stem van de koning wat meer af naar het gezin om hem heen? Toussaint: "Rutte doet een heleboel dingen heel handig, hij heeft overwegend een prettig stemgeluid met veel variatie, waarmee hij prikkelt. De koning daarentegen heeft zoveel pauzes, dat het bijna twijfelachtig wordt wat hij vertelt, terwijl hij wel een prettig warm stemgeluid heeft. Maar het vloeit niet. Obama was van de bewuste stiltes en alles wat na de stilte gezegd werd had meer impact. Daarnaar werd beter geluisterd."

Crux

Toussaint traint veel nieuwe burgemeesters in totaalpakket, dus ademhaling, stem, spraak en houding, ook non verbaal. Toussaint: "De crux van zorgen dat het fijn is om naar je te luisteren en zorgen dat er naar je geluisterd wordt, zit hem in het gegeven, dat een ontspannen spreker ook een ontspannen publiek heeft."

'De koning
heeft
zoveel pauzes,
dat het bijna
twijfelachtig
wordt
wat hij vertelt'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden