Dominee Wim Dekker:  'Voor mij en mijn collega betekent het aanpassen en bij schakelen.'
Dominee Wim Dekker: 'Voor mij en mijn collega betekent het aanpassen en bij schakelen.' (Foto: )

Veldhovense gebedshuizen blijven voorlopig nog leeg

Indien er sprake is van ernstige ziekte of stervensnood, kan er in overleg een fysiek bezoek worden gebracht door pastoor of dominee. Dat wordt dan uiteraard gedaan met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Overleg

Ad Adriaans

'Er ontstaan allerlei
nieuwe initiatieven'

Iedereen heeft te maken met maatregelen rondom de coronacrisis. Dat geldt ook voor de kerkgangers in Veldhoven.

VELDHOVEN - “Het bisdom heeft bepaald dat alle publieke weekendvieringen niet zijn toegestaan. De bisschop heeft de katholieken ontheven van hun zondagsplicht”, legt pastoor Frank As van de Christus Koningparochie uit. Doopvieringen mogen nog wel doorgaan. De aanwezigen dienen daarbij een gepaste afstand tot elkaar te houden. Ook uitvaartdiensten worden gehouden, zij het kleinschalig conform de van overheidswege opgelegde richtlijnen.De kerk mag dan niet bezocht worden, de vieringen op zondag gaan gewoon door. “De priester draagt de Eucharistie op met assistentie van acolieten en lector. Verder is de Christus Koningkerk leeg. Omroep Veldhoven zendt wekelijks de viering van zondag 10.00 uur uit en zal ook alle vieringen van het Paastriduüm uitzenden. Pastoor As spreekt een bemoedigend woord wat via een besloten YouTube link bekeken kan worden. Deze link staat op de website en facebookpagina van de parochie.

Ook dominee Wim Dekker van de Protestantse gemeente Veldhoven vertelt een soortgelijk verhaal. “Door de coronacrisis vallen momenteel vrijwel alle fysieke contactmomenten uit. Een enkele vergadering ging afgelopen week nog door met inachtneming van de onderlinge afstand. Persoonlijke bezoeken bij ziekte of hoogtijdagen worden nu vervangen door telefonisch contact. Of anders met e-mail en Whatsapp.”

Ook de zondagse kerkdiensten in de Immanuelkerk worden uitgezonden. “De kerkdiensten op zondag worden vervangen door bezinningsmomenten die via KerkTV worden uitgezonden. Daarbij zijn twee technici aanwezig en wordt een live-uitzending verzorgd. Dominee Dekker ziet in deze turbulente tijd ook nieuwe initiatieven ontstaan. “Er ontstaan allerlei nieuwe initiatieven van kleine Whatsapp-groepjes en telefooncirkels waarin mensen contact met elkaar houden. En in het samenwerkingsverband met Protestantse Gemeenten in de Kempen worden er voor de bijzondere dagen voorafgaand en met Pasen filmpjes gemaakt die via YouTube op respectievelijk Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag gepost worden. Voor mij en mijn collega betekent het aanpassen en bijschakelen om in samenwerking met de vele vrijwilligers binnen de kerk het omzien naar elkaar vorm te blijven geven.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden