Oudburgemeester van Veldhoven, Jack Mikkers, adviseert mede de Brabantbrede aanpak van lokale belastingen voor ondernemers. FOTO: Bert Jansen.
Oudburgemeester van Veldhoven, Jack Mikkers, adviseert mede de Brabantbrede aanpak van lokale belastingen voor ondernemers. FOTO: Bert Jansen.

Brabantbrede aanpak lokale belastingen ondernemers

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samenwerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag.

Wat is een veiligheidsregio?

Van de redactie.

Ondernemers
en zzp’ers:
acute
liquiditeitsnood

Het Brabantse interregionaal beleidsteam (iRBT) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant kunnen omgaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen.

VELDHOVEN - Bij veel ondernemers en zzp’ers is sprake van acute liquiditeitsnood. Het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen - door deze niet te innen - geeft een liquiditeitsinjectie aan ondernemers.

Brabantbreed

Dit zou Brabantbreed ingesteld moeten worden. Door nu gemeentelijke belastingen op te schorten, ontstaat er ruimte om ook te onderzoeken of het wenselijk is om Brabantbreed beleid te adviseren omtrent het kwijtschelden van belastingen.
Daarom bevelen de 3 voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s, - waaronder de vorige burgemeester van Veldhoven, Jack Mikkers - dringend aan om ondernemers de mogelijkheid te geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Het betreft dan: OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario en toeristenbelasting.

Overbrugging

Geadviseerd wordt om betalingen tenminste tot 1 juni 2020 uit te stellen en het uitgangspunt te hanteren dat het een liquiditeitsmaatregel betreft ter overbrugging - en in deze fase geen afstel van betaling van belastingen betekent.
De Brabantse aanpak sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid van 18 maart.

De 3 voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's zijn:
- John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, voorzitter Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).
- Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN).
- Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, voorzitter Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VRMWB).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden