Kortjes

PFAS

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft de lokale voorlopige normen voor de achtergrondwaarden van PFAS-stoffen in grond en baggerspecie en de hierbij behorende Brabant brede Handreiking vastgesteld.

Explosieven onderzoek

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven stelt de raad voor een subsidie voor explosievenonderzoek aan te vragen bij het Rijk. Deze subsidie vergoedt 70% van de gemaakte kosten voor zo’n onderzoek. De afgelopen 5 jaar is er in Veldhoven op liefst 9 plaatsen explosievenonderzoek gedaan.

Jeugdhulp

VELDHOVEN - Gemeente Veldhoven staat voor goede zorg voor jeugdigen en gezinnen. Daarom stelt het college van B&W, samen met de andere gemeenten in Zuidoost-Brabant, de inkoopplannen jeugdhulp 2021 fase 2 vast. Met deze inkoopplannen kan gestart worden met het contracteren van jeugdhulp per 2021. Tevens informeert het college de raad dat zij heeft ingestemd met de contractering van de jeugdhulp per 2021.

Fonds Veldhoven-Dorp

VELDHOVEN - De Stichting Centrummanagement Veldhoven-Dorp ontvangt een gemeentelijke bijdrage van 30.000,00 euro om in 2020 activiteiten te organiseren. Deze moeten dan de aantrekkingskracht en de kwaliteit van het winkelgebied Veldhoven-Dorp versterken.

Amnesty collecte

VELDHOVEN - In de week van maandag 9 tot en met zaterdag 14 maart is in Veldhoven de collecte van Amnesty International gehouden. Die collecte is op woensdagavond 11 maart stopgezet, vanwege Corona. 34 collectanten hebben tòch het mooie bedrag opgehaald van 2.680,53 euro. Amnestygroep Veldhoven bedankt haar collectanten en alle gevers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden