Frans Mennen is al 43 jaar lid van het St. Ceaciliagilde: “Ik wil zeker oud worden in het dorp waar ik geboren en getogen ben." 
FOTO: Ad Adriaans.
Frans Mennen is al 43 jaar lid van het St. Ceaciliagilde: “Ik wil zeker oud worden in het dorp waar ik geboren en getogen ben." FOTO: Ad Adriaans. (Foto: ad)

‘Betrek de gilden bij de viering’

'Het belangrijkst
is,
dat het gilde
blijft bestaan'

Ad Adriaans

Maart 2021 barst het feest los. Dan is Veldhoven 100 jaar oud. 100 jaar… Wat wàs Veldhoven? Wat is Veldhoven? Wat wórdt Veldhoven? In de aanloop naar de festiviteiten staat het Veldhovens Weekblad daarbij stil. In deze 3e aflevering samen met Frans Mennen, gildeman in hart en nieren.

Met wie hebben we het genoegen?

“Frans Mennen, geboren in Veldhoven in 1939. Jarenlang heb ik in de metaal gewerkt, onder meer voor Philips. Later was ik werkzaam als chauffeur van een rolstoelbus voor zorgorganisatie Severinus."
"Al 43 jaar ben ik lid van het St. Caeciliagilde. Het oudste schildje van het gilde dateert van 1755, maar het gilde is honderden jaren ouder."
"Het gilde was in Veldhoven thuis in een café in de Kromstraat, toen daar in 1846 een grote brand een aantal huizen en het café verwoestte. De historie van het gilde is daarbij verloren gegaan, dus we weten niet precies hoe oud het gilde is."
"Jarenlang ben ik bestuurslid geweest van het gilde. Vorig jaar ben ik daarmee gestopt. Sinds 1 jaar ben ik erelid van het gilde.”

Zou je oud willen worden in Veldhoven?

“Ik wil zeker oud worden in het dorp waar ik geboren en getogen ben. Toen ik trouwde met Annie, heb ik een jaar of 15 in Bergeijk gewoond. In 1980 zijn we teruggekeerd naar Veldhoven. 3 jaar eerder werd ik lid van het St. Caeciliagilde. Officieel mocht dat niet omdat ik toen nog in Bergeijk woonde. Maar ze stonden te springen om een vendelier. Daarom stonden ze het toch toe dat ik lid werd.”

Hoe zou je Veldhoven willen omschrijven aan een vreemdeling?

“Ondanks dat Veldhoven enorm gegroeid is in de loop der jaren, is toch het dorpse karakter behouden gebleven. Ik zie het zo omdat ik in een oude wijk woon. We zitten hier nu 40 jaar en in al die tijd is er eigenlijk niets veranderd. Bij mij kunnen de mensen nog gewoon achterom komen.”

Wat vind je het aantrekkelijke van Veldhoven?

“Ik ben hier naar school en naar de kerk gegaan. Je kent Veldhoven, het is hier goed wonen. Zo’n 3 keer per week ga ik biljarten bij La Carambole. Het bevalt me daar hartstikke goed. Verder ben ik veel zaterdagen op ons gildeterrein op Heers te vinden, voor de sociale contacten met de gildebroeders.”

Veldhoven telt inmiddels ruim 45.000 inwoners. Zo houden of doorgroeien?

“Doorgroeien hoeft van mij niet, we zitten al tegen Eindhoven aan.”

Moet Veldhoven in de toekomst samengaan met Eindhoven?

“Voor mij niet. In de tijd van burgemeester Jacobs was daarover nogal wat te doen. Hij benaderde ons met de vraag of de gilden van Veldhoven bereid waren om mee te protesteren tegen annexatie door Eindhoven. Gelukkig is dat niet doorgegaan en hebben we er sindsdien weinig meer over gehoord.”

Wat moet de komende 100 jaar zeker blijven in Veldhoven?

“Alles, laat het zoals het is. De paar bruine cafés die we nog hebben en de gildetradities moeten zeker blijven.”

Wat ontbreekt er nog in Veldhoven?

“Ik mis de bruine cafés. Zelf heb ik vroeger in café De Locht gewoond waarvan mijn moeder toen de uitbaatster was. In de jaren 60 liep dat café als een trein. In Veldhoven-Dorp waren toen wel een stuk of 8 bruine cafés die vlak bij elkaar lagen. Veel cafés zijn verdwenen of omgebouwd tot restaurant. Ik ben blij dat ik kan biljarten bij La Carambole. Waar zou ik anders heen moeten? In een café kom ik niet meer want ik kan er niets meer gaan doen.”

Hoe zie je de toekomst van Veldhoven in het algemeen?

“Ik voorzie een goede toekomst voor Veldhoven. We hebben het hier goed. We moeten wel niet vastroesten, maar met de tijd meegaan.”

Hoe zie je de toekomst vanuit je passie voor het gilde?

“Toch wel positief, maar ik zie niet gebeuren dat het gilde nog een groei doormaakt. Jonge aanwas is er nauwelijks. Vroeger was het normaal dat het lidmaatschap van vader op zoon overging. Ons gilde heeft momenteel zo’n 25 leden. Er zijn een paar jeugdleden in de tienerleeftijd. Het oudste lid gaat al richting de 90. Het belangrijkst is dat het gilde blijft bestaan. Het bestuur is vorig jaar verjongd. Samen met de hoofdman ben ik gestopt als bestuurslid en deken/schrijver. Jongere leden hebben onze plaats ingenomen, en zo hoort het ook. Ik heb het volste vertrouwen in de nieuwe bestuursleden. Veldhoven is belangrijk voor de toekomst van het gilde. Wij zijn de oudste vereniging van Veldhoven-Dorp. Stel dat Veldhoven door Eindhoven geannexeerd wordt. Worden wij dan het gilde St. Caecilia Eindhoven? Ik vind het belangrijk dat het zo blijft.”

Heb je enig idee voor de viering van het eeuwfeest van de gemeente?

“Dat zou ik zo niet weten. Wel vind ik dat vanuit de gemeente de Veldhovense gilden betrokken moeten worden bij de viering. Ik vind dat ze iets voor de gilden moeten doen. Als er een nieuwe burgemeester komt, worden de gilden ook gevraagd.”

'We moeten wel niet vastroesten, maar met de tijd meegaan'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden