Wil van Egmond maakt als voorzitter plaats bij Leergeld voor Angela van Gerwen. FOTO: Leergeld.
Wil van Egmond maakt als voorzitter plaats bij Leergeld voor Angela van Gerwen. FOTO: Leergeld. (Foto: )

'Niemand kijkt naar het geheel...'

Dag Van Egmond, hallo Van Gerwen

Van de red

Wil van Egmond heeft donderdag 13 februari de voorzittershamer van Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen overgedragen aan Angela van Gerwen. Daarmee eindigt een periode van opbouw en professionalisering. Daarvoor in de plaats komt een termijn waarin voortbouwen en versteviging van de Leergeldorganisatie centraal staan. Leergeld staat of valt met vertrouwen. "Dat vertrouwen ben je snel kwijt als het werk niet goed en niet op transparante wijze wordt uitgevoerd." Dat is de eenduidige boodschap van de gaande en de komende voorzitter.

VELDHOVEN - Wil van Egmond heeft dus afscheid genomen. Waarom? "Als je te lang op dezelfde post zit, zak je toch wat in. Dit werk is geen vrijetijdsbesteding maar vrijwilligerswerk dat op professionele wijze wordt uitgevoerd."

Van Egmond is 8 jaar verbonden geweest aan de stichting. Met een sterk zakelijk gekleurde achtergrond wijzigt hij in die periode het karakter van 'goededoelenorganisatie' in een bedrijfsmatig opgezette stichting. Al in korte tijd groeit Leergeld op tot een volwassen partner in welzijnswerk voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel de Mierden en Veldhoven.

Klijnsmagelden

Wat de belangrijkste mijlpaal voor Van Egmond? "Dan denk ik aan de Klijnsmagelden. De toenmalige staatssecretaris Klijnsma stelde tweemaal een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor Leergeld Nederland. Bij ongeveer 400.000 kinderen onder de armoedegrens is dat zo'n 500 euro per kind. Naar mijn mening was het te veel geld voor een particuliere organisatie als de onze. Door deze donaties steeg het aantal kinderen die steun kregen enorm. De steun was echter niet structureel, de toenemende overheadkosten en de grotere invloed van de overheid waren dat wel. Als landelijk bestuurslid vond ik dit schuren met het karakter van onze kleinschalige organisatie en nam afscheid. Leergeld is sterk lokaal gericht en pakt op wat het op korte termijn aankan."

Die onafhankelijkheid is belangrijk voor de voorzitters. Angela van Gerwen: "Je wil niet dat wethouders met hun subsidies invloed kopen. De gemeenten hebben ons nodig omdat zij via ons de doelgroep kunnen bereiken. Dat neemt niet weg dat we als Leergeld ons werk moeten doen zoals wij denken dat het moet. De gemeente moet armoede waar mogelijk voorkomen. Wij kunnen geen armoede wegnemen. Wat wij bieden is steun aan kinderen die daardoor kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van armoede ligt bij de lokale overheid. Naast de gemeentelijke subsidie hebben we eigen inkomsten. Denk aan donaties, acties en meer. We kunnen per gemeente meer uitgeven dan de gemeente subsidieert. Daarmee zijn we geen uitvoerend orgaan van de gemeente en dat wil je ook niet zijn."

Professionaliteit

Waarom wordt iemand vrijwilliger? Dat kan veel redenen hebben. Nuttigheid is daar er een van. Of werken in een groep. Beide redenen zijn heel goed. Maar wat niet? 'Bezigheidstherapie'. Van Gerwen: "Het is hier werken met je handen en je hoofd. We pakken alles professioneel aan, met een goede organisatie en duidelijke afbakening van de taken. In het bestuur zit voor elke gemeente een bestuurder. De basis is de pool van intermediairs die gemeente-overstijgend is. Zo komen we tegemoet aan de vaak gewenste anonimiteit van de aanvrager. Verder is het werk sterk lokaal georiënteerd. We zijn zichtbaar op scholen. Wij komen makkelijker achter de voordeur. We zijn laagdrempelig, raken sneller in een persoonlijk gesprek dan een ambtenaar. Bij ons vindt de aanvrager continuïteit, stabiliteit."
Dus zijn professionele vrijwilligers nodig? Van Egmond: "Ik wil niet afgerekend worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Er is meer dan dat: de menselijke maat. Onze vrijwilligers staan open in het leven, hebben levenservaring en denken als weldenkende ouder in het gezin. Onze intermediairs zitten aan de keukentafel en kunnen interpreteren wat zij horen. De aanvragen en gesprekken worden besproken in de vergadering van coördinatoren. De coördinator neemt de uiteindelijke beslissing, zoals het een goed huisvader betaamt. Er wordt heel veel geld rondgepompt in de welzijnssector, maar niemand kijkt naar het geheel, het totale plaatje per geval. Dat doen wij wel. Dáár ligt het onderscheid".

www.leergeldveldhovendekempen.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden