Buyink geeft aan dat door de grote internationalisering er uitdagingen liggen. "Elkaar begrijpen staat of valt bij communicatie." FOTO: Bert Jansen.
Buyink geeft aan dat door de grote internationalisering er uitdagingen liggen. "Elkaar begrijpen staat of valt bij communicatie." FOTO: Bert Jansen. (Foto: Bert Jansen)

'Sorry, but kan you vertel me wat you meen?'

Hannie Bettgens.

Dinsdag 11 februari organiseren kinderopvang het Witte Wiel en Klokje Rond een thema-avond, getiteld 'Understanding the Dutch Childcare - De Nederlandse kinderzorg begrijpen'.

VELDHOVEN - Met regelmaat geeft de kinderopvang raad en advies aan (aanstaande ) ouders. Dit keer met focus op ouders met een andere culturele achtergrond. Jeroen Buyink van het Witte Wiel legt uit: "De avond is vooral bedoeld voor nieuwe Veldhovenaren, expat,s en verder iedereen die zich betrokken voelt."
Buyink geeft aan dat door de grote internationalisering er uitdagingen liggen. "Elkaar begrijpen staat of valt bij communicatie. Als je elkaar niet verstaat, is het lastig begrip op te brengen voor de ander. Onze moederstaal in Nederlands, voor de meesten onder ons geldt Engels als 2e taal. Schakelen tussen deze 2 talen is soms al lastig als je iets uit wil leggen. In het Nederlands weet je precies hoe je iets moet verwoorden, vooral als het met gevoel te maken heeft. De ander begrijpt over het algemeen precies wat je bedoeld. Als je datzelfde gevoel in het Engels over moet brengen, komt dat niet altijd over. Daardoor kunnen misverstanden en onbegrip ontstaan, het wordt verkeerd geïnterpreteerd waardoor vervelende situaties ontstaan."
De meeste Europese landen liggen dicht bij elkaar qua normen, waarden en gebruiken. Een bekend internationaal gebaar is het geven van een hand. "Er zijn ook culturen waarin het juist onbeleefd is elkaar een hand te geven.Gedachte daarachter is dat dit duidt op slechte manieren, maar niets is minder waar. Iedereen zegt en doet dingen vanuit zijn eigen cultuur."
Tijdens de infoavond geeft intercultureel expert Elif Durgel tips over verschillen en hoe er mee om te gaan. "We merkten dat ouders elkaar soms letterlijk en figuurlijk niet verstaan. We krijgen als kinderopvang wel steeds meer te maken met verschillende culturen. Hoe ga je daar mee om? Hoe kweek je begrip voor elkaar? Hoe goed wil je elkaar verstaan? We proberen met deze avond bruggen te slaan tussen de verschillende culturen en achtergronden. Want we strijden tenslotte allemaal voor hetzelfde doel; het allerbeste voor 'ons' kind."
Als expert laat Durgel ouders kennismaken met de beleefdheid vanuit de eigen cultuur. Ze neemt de deelnemers mee op reis naar de kinderopvang in Nederland. Ze kent oefeningen die een grote bijdrage leveren in het kweken van wederzijds begrip.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden