Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen.
Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. (Foto: )

Collecte Leger des Heils

VELDHOVEN - Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van maandag 25 tot en met zaterdag 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van deze jaarlijkse collecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.
Wie ook van mening is dat samenleven nooit alleen kan, kan dat laten merken door te doneren. Dat kan ook online: www.legerdesheils.nl.

Meer berichten