Met een 6-koppig bestuur bestaande uit jongeren en senioren, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Buurtvereniging Molenbuurt. FOTO: Ad Adriaans.
Met een 6-koppig bestuur bestaande uit jongeren en senioren, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Buurtvereniging Molenbuurt. FOTO: Ad Adriaans. (Foto: )

Buurtvereniging Molenbuurt al 40 jaar actief

Ad Adriaans

Buurtvereniging Molenbuurt is al 40 jaar een bindende factor voor de bewoners van de buurt. Met een 6-koppig bestuur bestaande uit jongeren en senioren, ziet de toekomst er rooskleurig uit.

VELDHOVEN - Terwijl de wieken van de Zilster Molen zaterdag 23 november vol enthousiasme draaien, is in het nabijgelegen café De Kleine Man het enthousiasme groter over de komst van Sinterklaas. Het bezoek van de Goedheiligman en zijn pieten is een van de activiteiten die de buurtvereniging jaarlijks organiseert. Voorzitter Monica van der Marel: "Vrijwel alle kinderen van de ouders die lid zijn, komen op bezoek bij de Sint. Deze zaterdag zijn er 29 kinderen in de leeftijd tot en met 9 jaar." En: "We zien hier steeds meer jonge gezinnen."

Zo'n 70% van de buurtbewoners is lid, schat bestuurslid Riky Hoskens. De buurt bestaat uit de straten Kapelstraat-Noord, Molenstraat, Korenmolen, Binnenweg, Korteweg, Hagendorenseweg 4 en Hoogstraat 2 tot en met 6. Hoskens maakt deel uit van de activiteitencommissie. Binnen het bestuur wordt de organisatie van activiteiten verdeeld. "Via een oproep vragen we zo nodig leden om te helpen. Dat lukt altijd. Soms bieden leden zich zelfs spontaan aan." Hoskens is bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kerstviering. "Voor onze 60-plussers. Een bingo met leuke prijsjes."

100 gezinnen zijn lid van de buurtvereniging die ruim 260 leden telt. Elk huishouden betaalt jaarlijks 26,00 euro. De contributie is nodig om de activiteiten te bekostigen. De rommelmarkt die op 31 augustus plaatsvond, levert ook belangrijke inkomsten op. "Daarvoor flyeren we in een aantal wijken. We kondigen de markt aan en vragen om spullen. De buurt is heel hecht, iedereen helpt dan mee", zegt Van der Marel.

De doelstelling van de buurtvereniging is nooit veranderd. Hoskens: "We willen de mensen bij elkaar brengen om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. En je leert zo de mensen uit je buurt beter kennen. Als buurtbewoners elkaar buiten treffen, wordt er altijd wel een praatje gemaakt."

2020 wordt anders. "Voorheen kwam het jaarprogramma tot stand vanuit het bestuur. Pasen, Sinterklaas en Kerst blijven we nog doen, en ook de rommelmarkt blijft op het programma. Voor de rest van de activiteiten leggen we het initiatief bij de buurt waarmee we de betrokkenheid verder verhogen", legt Van de Marel uit.

In het weekend van 14 en 15 september is het jubileum al gevierd. In het thuishonk: Café De Kleine Man.

Meer berichten