Vera Vrijmoeth: "Je kunt je afvragen of handelen mogelijk is zonder je af te sluiten van de mogelijkheden van het internet." FOTO: Ad Adriaans.
Vera Vrijmoeth: "Je kunt je afvragen of handelen mogelijk is zonder je af te sluiten van de mogelijkheden van het internet." FOTO: Ad Adriaans. (Foto: )

Vera Vrijmoeth denkt in oplossingen

Veldhovense bij Nationale Denktank

Ad Adriaans

Veldhovense Vera Vrijmoeth zet zich binnen de Nationale Denktank in voor een eerlijkere digitale samenleving. Aan de orde komen vragen als: 'Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief is?' Bedoeling is om uiteindelijk met oplossingen te komen.

VELDHOVEN - Al tijdens haar middelbareschooltijd in Eindhoven ontstond bij Vera Vrijmoeth (24) de wens om zich in te zetten voor grote maatschappelijke problemen. Nu zet ze zich met een groep van 20 ambitieuze afgestudeerden in de Nationale DenkTank in voor het thema digitalisering.

Politieke interesse

Als 4-jarige verhuist Vera met haar ouders van Groningen naar Veldhoven. De basisschooltijd brengt ze door op de Heiacker en de Prof. Dr. Casimirschool. Op het Van Maerlant Lyceum ontdekte ze tijdens de vakken Nederlands en maatschappijleer en als deelnemer van het debatteam interesse in politiek en de wens zich in te zetten voor grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering of kloven in de Nederlandse samenleving.

Positieve verandering komt niet alleen voort uit kennis'

Daarom volgt ze op University College Utrecht de studie politicologie, internationale betrekkingen en milieuwetenschappen en doet Vera een vooropleiding aan de kunstacademie in Utrecht om zichzelf creatief verder te ontwikkelen. "Dit paste goed bij mijn overtuiging dat positieve maatschappelijke verandering niet alleen voortkomt uit kennis slim toepassen, maar ook uit creatief nadenken."

Nu, terug van een jaar aan de Londen School of Economics and Political Science waar Vera een master Ongelijkheden en Sociale Wetenschappen volgde, zet ze haar kennis en ervaring in als deelnemer aan de Nationale Denktank. Tijdens haar studie in Utrecht leerde ze onder meer over manieren waarop besluiten die door computers worden genomen, potentieel kunnen leiden tot groeiende ongelijkheden binnen de samenleving (bijvoorbeeld doordat de politie op basis van voorspellingen mensen in de ene wijk vaker controleert dan in de andere wijk). De Nationale Denktank 2019, die 18 augustus is gestart, richt zich op het vraagstuk: 'Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en inclusief is?'

Computers kunnen aan de basis liggen van ongelijkheid

In 2006 vond de eerste DenkTank plaats. Het jaarlijkse thema wordt gekozen door het bureau van Stichting de Nationale DenkTank in samenwerking met partners zoals het bestuur van de stichting, de raad van advies en structurele partners. "Zij proberen een thema te vinden met grote maatschappelijke relevantie en urgentie. Dit soort thema's zijn vaak niet op te lossen vanuit één discipline en zijn erbij gebaat dat denktankers het vanuit verschillende perspectieven benaderen."

Privacy

Vera is vooral gefascineerd door het effect van digitalisering op publieke waarden. Tijdens haar onderzoek vond ze dat 69% van de mensen privacy belangrijk vindt maar dat desondanks 74% sociale media wekelijks gebruikt.

"Hieruit blijkt dat mensen zich wel bewust zijn van het probleem maar er niet naar handelen. Je kunt je ook afvragen of handelen mogelijk is zonder je af te sluiten van de mogelijkheden van het internet. Uit ons eigen onderzoek bleek dat 92% van de 50 meest bezochte Nederlandse websites niet toegankelijk is zonder of in te loggen of cookies te accepteren.

'Data kunnen een negatief effect hebben op de samenleving'

De data die overheden en bedrijven van ons verzamelen kunnen in de toekomst leiden tot de afbraak van solidariteit door bijvoorbeeld gedifferentieerde verzekeringspremies of tot commerciële of politieke beïnvloeding. Het interessante aan dataverzameling is dat gegevens die nu verzameld worden pas veel later een negatief effect kunnen hebben op onze samenleving."

De groep werkt toe naar 10 oplossingen die op 12 december tijdens een eindpresentatie worden gepresenteerd. Afhankelijk van de oplossingen gaan denktankers soms verder met de betrokken organisaties om hun oplossing verder uit te werken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden