Egel voor de camera. Aan het paaltje zit het sardineblikje als lokmiddel vastgemaakt. FOTO: Rien de Schipper.
Egel voor de camera. Aan het paaltje zit het sardineblikje als lokmiddel vastgemaakt. FOTO: Rien de Schipper. (Foto: Picasa)

Wat sluipt er 's nachts door de tuin?

IVN VEV

2-wekelijkse bijdrage van het IVN

De meeste inheemse landzoogdieren van Noordwest-Europa zijn aangepast aan het leven in gesloten of halfopen bossen, daarmee is deze regio grotendeels bedekt geweest vroeger. Alle veranderingen die de mens aanbrengt in het landschap hebben ook zo z'n gevolgen voor de dieren.

VELDHOVEN - 2.000 jaar van ontginning voor landbouw hebben ertoe geleid dat bossen vandaag de dag minder dan 10% van het oppervlak van de regio bedekken. Zoogdieren hebben zich aan deze verschuiving aangepast en gebruiken landbouwgebied voor ten minste een deel van hun levenscyclus. De afgelopen eeuw heeft Noordwest-Europa echter opnieuw een metamorfose ondergaan waarbij stedelijk gebied één van de belangrijkste landgebruiksvormen is geworden. Ook stedelijk gebied wordt gebruikt door wilde planten- en diersoorten. De grote vraag is, in hoeverre zoogdieren zich ook aan dit nieuwe verstedelijkte habitat hebben aangepast. Van het gebruik van tuinen door zoogdieren is nog zeer weinig bekend.

Cameravallen

Een belangrijke reden waarom weinig bekend is over het gebruik van tuinen door zoogdieren, is dat de meeste soorten schuw en nachtactief zijn. Mede daardoor zien mensen in stadsgebieden zelden wilde zoogdieren, ondanks de grote interesse van mensen voor deze dieren. Cameravallen, die (nacht)foto's maken van dieren die langs een bewegingssensor lopen, maken het mogelijk zoogdieren te inventariseren ook al zijn ze schuw of komen ze alleen in de tuin als het donker is.

Sardines

IVN VEV werkt mee in het landelijke project-'WILDCAMERA, zoogdieren in de achtertuin'. Afgelopen maand zijn de eerste cameraopstellingen uitgevoerd. De foto bij dit artikel is gemaakt in een tuin in Eindhoven-Noord. De tuinen die gekozen zijn hebben kenmerken, die zoveel mogelijk uiteenlopen in ligging (centrum of buitenwijk) en kenmerken (groot, klein, veel groen, weinig groen, met vijver, huisdieren, beschutting, etc.). De dieren in de tuin worden voor de camera gelokt door middel van een blikje sardines. De verzamelde gegevens worden gebruikt in een wetenschappelijk project van de Wageningen Universiteit. Daarom wordt elke keer de camera opnieuw opgesteld volgens een vast protocol, om de gegevens vergelijkbaar te houden.

Continu

De camera staat een maand in één tuin en is daar continu actief, dat wil zeggen staat op scherp om een serie van 10 foto's te maken, zodra er iets beweegt voor de lens. Voor de onvermijdelijke nachtopnamen, is er een infrarood flits ingebouwd, die de nacht scene verlicht, zonder het dier te storen. Welke dieren (behalve de huisdieren en vogels) zullen voor de camera komen? Kleine knaagdieren: muis, rat, spitsmuis. Roofdieren zoals steenmarter, das en vos. De eekhoorn en de egel. Ook het seizoen heeft invloed op welke dieren aangetroffen worden.

Meer berichten