Met trots wordt het gouden keurmerk op een zichtbare plaats gehangen. FOTO: Bert Jansen.
Met trots wordt het gouden keurmerk op een zichtbare plaats gehangen. FOTO: Bert Jansen. (Foto: )

Na nieuwe naam, nu ook een keurmerk voor Oktober

Hannie Bettgens

Oktober, sinds nog maar kort de nieuwe naam voor RSZK, heeft het gouden keurmerk behaald: PREZO.

VELDHOVEN - PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In de dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Teammanager Hospice en Somatiek, Astrid Frenken-Janssen legt uit hoe moeilijk het is om dit keurmerk te behalen. "Je moet met bewijzen komen dat je als instelling goede zorg verricht. We weten wel dat we dat doen, maar laten dit toetsen door de onafhankelijke Stichting Perspect."
De toetsing voor het keurmerk is streng, er moet aan veel voorwaarden worden voldaan. "PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en -organisaties leveren. We werken met elektronische cliëntendossiers waarin een zorgplan is opgesteld. Zorg om zorg en welzijn, mentaal welbevinden en zich thuis voelen. Als we in het dossier afspreken dat we werken aan een zinvolle dag voor deze cliënt dan wordt dat vastgelegd in het dossier. Vervolgens gaan we kijken wat dan een passende invulling is voor deze cliënt zodat deze de dag zinvol verloopt."
Ook op gebied van privacy: "De wens van de cliënt respecteren. Bijvoorbeeld eerst aankloppen voordat je naar binnen gaat. Maar ook hoe iemand de zorg prettig vindt, wat diegene prettig vindt."

Toetsen

Mensen die in een verpleeghuis verblijven krijgen zo de zorg met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. "Door de zorg te meten blijf je voortdurend verbeteren. Hoe kun je iets beter doen? Wat volgt is een verbeterplan wat na een bepaalde tijd weer wordt geëvalueerd."
PREZO beoordeelt ook de deskundigheid van de medewerkers. "Er wordt getoetst op bekwaamheid. Medewerkers moeten bevoegd en bekwaam zijn om bepaalde medische handelingen uit te voeren. Voor alle handelingen wordt er volgens protocol gewerkt, vaak na een gerichte scholing. Op deze manier blijven we leren en ontwikkelen wat op wordt genomen in het teamportfolio."
Hospice Merefelt heeft ook het keurmerk behaald. "Een prestatie van formaat want een hospice moet meer prestaties behalen dan een
verpleegafdeling. Het is echt hard werken geweest om te kunnen voldoen aan alle eisen die daarvoor gesteld zijn."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden