Binnen het CDA neemt Van Geel nog altijd een vooraanstaande positie in. FOTO: Wikipedia.
Binnen het CDA neemt Van Geel nog altijd een vooraanstaande positie in. FOTO: Wikipedia. (Foto: )

Pieter van Geel te gast bij CDA Veldhoven

Niemand minder dan Pieter van Geel is maandag 17 juni te gast bij de Veldhovense afdeling van het CDA. De bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is, vindt plaats in het Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven en start om 20.00 uur.

VELDHOVEN - Onlangs bracht Pieter van Geel zijn rapport 'Opnieuw verbonden' uit, over de toekomst van Eindhoven Airport. Het rapport zet de lijnen uit voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport voor de komende 10 jaar.
Tijdens de bijeenkomst die CDA Veldhoven met hem houdt, zal Pieter van Geel een toelichting geven op het rapport. Vervolgens is het aan de politiek om dit advies om te zetten in beleid en besluiten.

Binnen het CDA neemt Van Geel nog altijd een vooraanstaande positie in. Tijdens Balkenende IV was fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Daarvoor, van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij in de kabinetten-Balkenende I, II en III staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met verantwoordelijkeid voor het milieubeleid. En daarvoor weer was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Na afloop van de toelichting en beantwoording van vragen is er gelegenheid onderling ideeën uit te wisselen. De bijeenkomst duurt tot 22.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Meer berichten