Als coördinator bijdragen aan het KWF-collecteteam van Veldhoven? FOTO: KWF
Als coördinator bijdragen aan het KWF-collecteteam van Veldhoven? FOTO: KWF (Foto: )

KWF-collecteteam zoekt versterking

Alleen al in Veldhoven krijgen elk jaar 260 mensen de diagnose kanker. Daarom is het zo belangrijk dat collectanten al 70 jaar geld ophalen voor KWF. Het KWF-collecteteam van Veldhoven zoekt organisatoren die van deze jubileumeditie een succes willen maken.

VELDHOVEN - In de 1e week van september komen er ruim 150 vrijwilligers in Veldhoven in actie. Zij collecteren huis-aan-huis en op straat voor de bestrijding van kanker. In 2018 haalden zij in Veldhoven 11.400,00 euro op. Dit jaar is de KWF-collecteweek van zondag 1 tot en met zaterdag 7 september. De 70e collecte wordt extra bijzonder. Wel zijn er één of meerdere coördinatoren nodig om deze collecte weer te kunnen organiseren.

Het KWF-team in Veldhoven organiseert niet alleen de collecteweek, maar zet zich het hele jaar door in om de kankerbestrijding onder de aandacht te brengen. Woud Albers, relatiemanager bij KWF, vertelt: "Als vrijwilliger ben je als het ware een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek belangrijk is. In een paar uurtjes draag je direct, in je eigen gemeente, bij aan de kankerbestrijding."

Als coördinator bijdragen aan het KWF-collecteteam van Veldhoven? Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Woud Albers via:

(06) 15.588.728. of walbers@kwf.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woud Albers, telefoonnummer 06 15 58 87 28.

Over KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Bijna 70 jaar onderzoeken, kennis delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 64%. Samen komen we steeds dichter bij de dag waarop niemand meer sterft aan kanker. Tot het zover is, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Namens KWF Kankerbestrijding,

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Moret

·

Impact Communication Group B.V.

Patriciërslaan 60

3824 CD Amersfoort

T 31 35 7400 400

M 31 6 200 182 67

E l.moret@impactcg.nl

W www.impactcg.nl

KvK Utrecht nr. 30103500

********************************************************************************************

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

********************************************************************************************

20195190516persberichtkwfveldhovenzoektversterking_7629.docx

Persbericht

KWF-collecteteam Veldhoven zoekt versterking

VELDHOVEN, 16 MEI 2019 – Alleen al in Veldhoven krijgen elk jaar 260 mensen de diagnose kanker. Daarom is het zo belangrijk dat collectanten al 70 jaar geld ophalen voor KWF. Het KWF-collecteteam van Veldhoven zoekt organisatoren die van deze jubileumeditie een succes willen maken.

In de 1e week van september komen er ruim 150 vrijwilligers in Veldhoven in actie. Zij collecteren huis-aan-huis en op straat voor de bestrijding van kanker. In 2018 haalden zij in Veldhoven € 11.400,- op. Dit jaar is de KWF-collecteweek van 1 t/m 7 september. De 70e collecte wordt extra bijzonder. Wel zijn er één of meerdere coördinatoren nodig om deze collecte weer te kunnen organiseren.

Veldhoven in actie voor KWF

Het KWF-team in Veldhoven organiseert niet alleen de collecteweek, maar zet zich het hele jaar door in om de kankerbestrijding onder de aandacht te brengen. Woud Albers, relatiemanager bij KWF, vertelt: "Als vrijwilliger ben je als het ware een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek belangrijk is. In een paar uurtjes draag je direct, in je eigen gemeente, bij aan de kankerbestrijding."

Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar 64%. "Dat is natuurlijk geweldig," zegt Albers, "maar we zijn er nog niet. Elk jaar overlijden er nog altijd 45.000 mensen aan kanker."

Help mee!

Wil jij als coördinator bijdragen aan het KWF-collecteteam van Veldhoven? Dan krijg je volop ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Woud Albers via tel. nummer 06 15 58 87 28 of walbers@kwf.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woud Albers, telefoonnummer 06 15 58 87 28.

Over KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Bijna 70 jaar onderzoeken, kennis delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 64%. Samen komen we steeds dichter bij de dag waarop niemand meer sterft aan kanker. Tot het zover is, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

VELDHOVEN, 16 MEI 2019 – Alleen al in Veldhoven krijgen elk jaar 260 mensen de diagnose kanker. Daarom is het zo belangrijk dat collectanten al 70 jaar geld ophalen voor KWF. Het KWF-collecteteam van Veldhoven zoekt organisatoren die van deze jubileumeditie een succes willen maken.

In de 1e week van september komen er ruim 150 vrijwilligers in Veldhoven in actie. Zij collecteren huis-aan-huis en op straat voor de bestrijding van kanker. In 2018 haalden zij in Veldhoven € 11.400,- op. Dit jaar is de KWF-collecteweek van 1 t/m 7 september. De 70e collecte wordt extra bijzonder. Wel zijn er één of meerdere coördinatoren nodig om deze collecte weer te kunnen organiseren.

Veldhoven in actie voor KWF

Het KWF-team in Veldhoven organiseert niet alleen de collecteweek, maar zet zich het hele jaar door in om de kankerbestrijding onder de aandacht te brengen. Woud Albers, relatiemanager bij KWF, vertelt: "Als vrijwilliger ben je als het ware een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek belangrijk is. In een paar uurtjes draag je direct, in je eigen gemeente, bij aan de kankerbestrijding."

Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar 64%. "Dat is natuurlijk geweldig," zegt Albers, "maar we zijn er nog niet. Elk jaar overlijden er nog altijd 45.000 mensen aan kanker."

Help mee!

Wil jij als coördinator bijdragen aan het KWF-collecteteam van Veldhoven? Dan krijg je volop ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Woud Albers via tel. nummer 06 15 58 87 28 of walbers@kwf.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woud Albers, telefoonnummer 06 15 58 87 28.

Over KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Bijna 70 jaar onderzoeken, kennis delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 64%. Samen komen we steeds dichter bij de dag waarop niemand meer sterft aan kanker. Tot het zover is, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Namens KWF Kankerbestrijding,

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Moret

·

Impact Communication Group B.V.

Patriciërslaan 60

3824 CD Amersfoort

T 31 35 7400 400

M 31 6 200 182 67

E l.moret@impactcg.nl

W www.impactcg.nl

KvK Utrecht nr. 30103500

********************************************************************************************

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

********************************************************************************************

20195190516persberichtkwfveldhovenzoektversterking_7629.docx

Persbericht

KWF-collecteteam Veldhoven zoekt versterking

VELDHOVEN, 16 MEI 2019 – Alleen al in Veldhoven krijgen elk jaar 260 mensen de diagnose kanker. Daarom is het zo belangrijk dat collectanten al 70 jaar geld ophalen voor KWF. Het KWF-collecteteam van Veldhoven zoekt organisatoren die van deze jubileumeditie een succes willen maken.

In de 1e week van september komen er ruim 150 vrijwilligers in Veldhoven in actie. Zij collecteren huis-aan-huis en op straat voor de bestrijding van kanker. In 2018 haalden zij in Veldhoven € 11.400,- op. Dit jaar is de KWF-collecteweek van 1 t/m 7 september. De 70e collecte wordt extra bijzonder. Wel zijn er één of meerdere coördinatoren nodig om deze collecte weer te kunnen organiseren.

Veldhoven in actie voor KWF

Het KWF-team in Veldhoven organiseert niet alleen de collecteweek, maar zet zich het hele jaar door in om de kankerbestrijding onder de aandacht te brengen. Woud Albers, relatiemanager bij KWF, vertelt: "Als vrijwilliger ben je als het ware een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek belangrijk is. In een paar uurtjes draag je direct, in je eigen gemeente, bij aan de kankerbestrijding."

Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar 64%. "Dat is natuurlijk geweldig," zegt Albers, "maar we zijn er nog niet. Elk jaar overlijden er nog altijd 45.000 mensen aan kanker."

Help mee!

Wil jij als coördinator bijdragen aan het KWF-collecteteam van Veldhoven? Dan krijg je volop ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Woud Albers via tel. nummer 06 15 58 87 28 of walbers@kwf.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woud Albers, telefoonnummer 06 15 58 87 28.

Over KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Bijna 70 jaar onderzoeken, kennis delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 64%. Samen komen we steeds dichter bij de dag waarop niemand meer sterft aan kanker. Tot het zover is, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden