Kees Dankers woont heel zijn leven al op 50 meter van de omheining van de luchthaven... FOTO: Ad Adriaans.
Kees Dankers woont heel zijn leven al op 50 meter van de omheining van de luchthaven... FOTO: Ad Adriaans. (Foto: ad)

'Het begint de spuigaten uit te lopen'

Ad Adriaans

Reacties burgers op advies-Van Geel

Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen wil een breedgedragen advies over de toekomst van Eindhoven Airport. En dat heeft ze gekregen. Er is vanuit de regio Zuidoost-Brabant geen draagvlak meer voor verdere groei van de luchthaven.

VELDHOVEN - Het advies is het resultaat van 10-tallen gesprekken die Pieter van Geel het afgelopen halfjaar heeft gevoerd met zo'n beetje alle belanghebbenden. Er zijn onderzoeken uitgevoerd en diverse drukbezochte discussiebijeenkomsten belegd. Zoals donderdag 25 april in het Evoluon, de uiteindelijke eindpresentatie voor omwonenden. Een belangrijk speerpunt in het advies is het terugdringen van de geluidsoverlast met 30% in 2030 ten opzichte van 2019.

Toejuichen

Tjeerd Mulder woont aan de Kleine Vliet. "Wie niet van vliegtuigen houdt, die moet hier niet gaan wonen", vindt de Oerlenaar. Desondanks stelt hij vast dat het vliegverkeer de afgelopen 5 jaar behoorlijk is aangetrokken. "Het begint de spuigaten uit te lopen. In de zomermaanden komen hier regelmatig om de 5 minuten opstijgende vliegtuigen over het huis. Als we buiten zitten, kunnen we 10 à 12 seconden geen gesprek voeren. Daarom juich ik het terugbrengen van de geluidsoverlast van harte toe."

Credo

Kees Dankers woont zijn hele leven al op slechts 50 meter van de omheining van de luchthaven. Vanaf 1995 volgt hij de ontwikkelingen met betrekking tot het vliegveld intensief. In al die jaren ziet hij het aantal civiele vluchten toenemen van enkele duizenden per jaar tot de 41.500 die eind dit jaar worden bereikt. Hij kijkt dan ook met een positieve blik naar het rapport van Van Geel. "Dit is een trendbreuk. Ongebreidelde groei van het aantal vluchten is niet langer het credo. De focus komt nu meer te liggen op milieu en omgeving."
Dankers ziet nog wel wat mitsen en maren. "Het rapport gaat over de commercieel civiele vluchten. Het militaire vliegverkeer is buiten het advies gehouden. Defensie wil de overlastruimte die ze hebben, niet verminderen. Uit een paragraaf in het rapport maak ik op dat het militair gebruik van het vliegveld zelfs zal toenemen."

Militair

Omdat het militair gebruik wezenlijk verschilt van de burgerluchtvaart, krijgen Wintelre en Oerle mogelijk met meer overlast te maken. "Militairen vliegen anders. Zij voeren tactische naderingen van het vliegveld uit en draaien soms langdurig rondjes rondom de luchthaven. Ook het warmdraaien duurt veelal langer en wordt er in verband met onderhoud ook proefgedraaid", legt Dankers uit. "Het grote voordeel is de nu heersende eensgezindheid tussen de omliggende gemeenten en belangenorganisaties zoals BOW en BVM2. Dat is positief, maar we zijn er nog lang niet!"
Woensdag 8 mei geeft Van Geel aan leden van gemeenteraden en provinciale staten een toelichting op zijn advies.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden