Zestien handhavers lijkt veel, maar Brabant is groot. Daarom heeft Samen Sterk in Brabant (SSiB) nog steeds de ogen en oren nodig van iedereen die zich beweegt in het buitengebied.
Zestien handhavers lijkt veel, maar Brabant is groot. Daarom heeft Samen Sterk in Brabant (SSiB) nog steeds de ogen en oren nodig van iedereen die zich beweegt in het buitengebied. (Foto: )

Versterking BOA's buitengebied Brabant

Sinds vorige week starten maar liefst negen extra 'Groene BOA's' in het buitengebied van Brabant om zo de organisatie Samen Sterk in Brabant (SSiB) meer slagkracht te geven. SSIB is een provinciebrede netwerkorganisatie voor de handhaving in het buitengebied.

REGIO - Dankzij impulsgelden van de Provincie Brabant is het team nu uitgebreid naar zestien BOA's. Hiermee geeft SSiB een signaal af dat ze de steeds zwaarder wordende criminele activiteiten in het buitengebied, zoals stroperij en illegale (drugs-)dumpingen flink gaan aanpakken. "Mensen moeten zich veilig kunnen voelen en genieten van het Brabantse buitengebied", vindt Eric van den Bogaard, wethouder van de gemeente Meierijstad en voorzitter van de SSiB. Hij vervolgt: "Met de opzet van de SSiB eind 2017 hebben we daar een goede start mee gemaakt. Met de uitbreiding van dit BOA-team zal het signaleren van overtredingen maar ook het samenwerken met de terreinbeherende organisaties en de politie een stuk sneller en makkelijker gaan."

Voor de BOA's is een aantal terreinwagens aangeschaft waar het nummer 0900-9965432 op staat om meldingen te doen van misstanden. De auto's zijn tevens voorzien van een GPS-tracker.

Meer berichten