Dinsdag 16 april: informatiebijeenkomst Nieuwe N69

Op 16 april organiseren provincie Noord-Brabant en aannemer Boskalis Nederland een informatiebijeenkomst over de Nieuwe N69. Op deze avond stellen beide teams zich graag aan u voor en nemen zij u op hoofdlijnen mee in haar aanbieding, werkwijze en planning voor de aanleg van de nieuwe weg.

VELDHOVEN - De aannemer werkt op dit moment het ontwerp verder uit en is reeds gestart met de voorbereiding van de uitvoerende werkzaamheden. Dit jaar worden onderzoeken gedaan naar onder andere niet-gesprongen explosieven, archeologie en de draagkracht van de grond, zodat eind dit jaar de aanleg kan starten.

Wanneer

U bent van harte welkom op deze inloopavond van provincie en Boskalis, waar ook waterschap De Dommel en de gemeente Valkenswaard, Bergeijk, en Veldhoven aanwezig zijn.

Dinsdag 16 april 2019
Tussen 17.00 tot 20.00 uur (Boskalis en provincie verzorgen ieder half uur een plenaire toelichting)
In het informatiecentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 te Westerhoven.

Overzicht informatiebijeenkomsten 2019

Naast deze informatieavond organiseren provincie en Boskalis dit jaar nog de volgende bijeenkomsten. U wordt hier via diverse communicatiekanalen tijdig op geattendeerd:

Vóór de zomer
Informatiebijeenkomst Groot Onderhoud zuidelijk deel N69
Toelichting op de werkzaamheden, planning en wat de uitvoering voor u betekent.

September 2019
Informatiebijeenkomsten Nieuwe N69
Wanneer het ontwerp verder uitgewerkt is, volgen in de verschillende gemeenten bijeenkomsten met meer informatie over het ontwerp, de keuzes die daarin gemaakt zijn en welke zaken nog nader uitgewerkt worden. U hoort dan ook meer over de aanpak van de uitvoering die eind 2019 start en wat dat voor u betekent.

Meer berichten