Simone Joosten: 'We kunnen heel snel doorverwijzen wat voor de betrokkenen heel prettig is.' FOTO: Ad Adriaans.
Simone Joosten: 'We kunnen heel snel doorverwijzen wat voor de betrokkenen heel prettig is.' FOTO: Ad Adriaans. (Foto: ad)

'Waar het kan proberen we te helpen'

Ad Adriaans

40 jaar Bureau Sociaal Raadslieden

Al 40 jaar vormt de Stichting Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) het eerstelijnsloket voor Veldhovenaren met financiële en/of juridische problemen. Het raadsliedenwerk is kosteloos, neutraal, anoniem, onafhankelijk, laagdrempelig en dossierloos.

VELDHOVEN - Ruim dertig raadslieden zetten zich vrijwillig in voor de Veldhovenaar die geen raad weet met een financieel of juridisch probleem. Samen met Rian Tondeur is Simone Joosten coördinator bij BSR. "Wij zijn de enige betaalde krachten. BSR is een onafhankelijke stichting die volledig gesubsidieerd wordt door de gemeente."

In het gebouw aan de Sterrenlaan 15 heeft BSR de beschikking over 3 lokalen. Naast het sociaal raadsliedenwerk kan men er terecht voor hulp bij het ordenen van de administratie, het budgetcoachproject en het juridisch- en notarisspreekuur.

Helpen

"Waar het kan proberen we de mensen hier meteen te helpen. Bijvoorbeeld met het invullen van een formulier of het aanvragen van een uitkering. Zo nodig verwijzen we door. Ook bemiddelen we vaak met instanties zoals een zorgverzekeraar, het UWV of schuldeisers", legt Joosten uit. Sinds vorig jaar vormen BSR, de voedselbank en de Stichting Leergeld samen Veldwijzer. "Dat zit allemaal in dit pand. We kunnen heel snel doorverwijzen wat voor de betrokkenen heel prettig is."
Chris Bolwerk is niet iemand die thuis op de bank wil zitten. Hij wil iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben of door alle administratieve rompslomp even de weg kwijt zijn. In 2005 begon hij als medewerker bij het Klapperproject. Wat houdt dat in? "Mensen helpen bij het ordenen van hun administratie. Toen ik begon deden we dat voornamelijk voor wat oudere mensen bij wie de partner was weggevallen. Meestal had de overleden partner zich altijd met de administratie bezig gehouden en wist de nabestaande niet hoe daar mee om te gaan. De kinderen hadden daarvoor meestal geen tijd of woonden te ver weg. Er werd toen ook nog niet zo heel veel digitaal gedaan. Het accent is helemaal verlegd; nu hebben we steeds meer jonge mensen die in de problemen zijn gekomen door onder meer schulden." Het vrijwilligerswerk wordt door de HBO-geschoolde medewerkers niet als vrijblijvend beschouwd. "Elke collega beschouwt de werkzaamheden als werk. Cliënten vertrouwen op onze uitspraken en onze discretie."

Betrokken

Doreth Gielens werkt al ruim 5 jaar als sociaal raadsvrouw bij BSR. Ze vindt het heel prettig om dit werk te doen. "Ik ben maatschappelijk betrokken en haal veel voldoening uit het feit dat ik mensen, die de kennis of vaardigheden (tijdelijk) niet of onvoldoende hebben, kan helpen. De maatschappij is erg ingewikkeld en kwetsbare mensen lopen vaker vast. BSR is laagdrempelig en iedereen wordt geholpen." Beide vrijwilligers roemen het leuke en warme team.

Meer berichten