Tijdens de militaire oefening Orange Bull zal het 336 'Blackbulls' Squadron van vliegbasis Eindhoven haar tactische inzet samen met verschillende collega's beoefenen. FOTO: Shutterstock.
Tijdens de militaire oefening Orange Bull zal het 336 'Blackbulls' Squadron van vliegbasis Eindhoven haar tactische inzet samen met verschillende collega's beoefenen. FOTO: Shutterstock. (Foto: )

Vliegbasis speelt centrale rol in oefening Orange Bull

Van de redactie.

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 april vindt er een militaire oefening plaats waarbij 2 C-130 Herculessen, 3 vluchten per dag maken. Deze oefening wordt 'Orange Bull' genoemd. Hoewel er primair vanaf vliegbasis Eindhoven wordt gevlogen zullen ook de locaties Woensdrecht, De Kooij, Schaffen (België), De Peel, Artillerie Schietkamp in 't Harde (ASK) en Twente Airport worden aangedaan.

VELDHOVEN - Tijdens de militaire oefening Orange Bull zal het 336 'Blackbulls' Squadron van vliegbasis Eindhoven haar tactische inzet samen met verschillende collega's beoefenen. Dit gebeurt door middel van Tactical Air Land Operations, para drops, Container Delivery Systemsdrops, laagvliegen en vliegen met nachtzichtapparatuur.

Training

De militaire oefenening Orange Bull duurt 5 dagen. Door deze 5-daagse oefening krijgt de bemanning voldoende mogelijkheden om het grote scala aan vaardigheden te trainen. Er wordt samengewerkt met collega's van de 11 Luchtmobiele Brigade en de Defensie Para School, het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen. Zij hebben alle veelal dezelfde trainingsdoelstelling en leveren de noodzakelijke ondersteuning waardoor de oefening gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Verrassingseffect

Tactical Air Land Operations worden op De Kooij, Woensdrecht, Eindhoven, De Peel en Twente Airport beoefent. Dit zijn tactische landingen van de C-130 Hercules waarbij het verrassingseffect voor het landen in vijandig gebied voorop staat.
Op Schaffen, ASK in 't Harde en Twente Airport zullen para drops plaatsvinden. De para drops bestaan uit 100 parachutisten die Military Free Fall of Automatic Open beoefenen. Deze drops zullen zowel overdag als 's avonds plaats vinden.
Daarnaast zullen er op het terrein van ASK in 't Harde ook CDS-drops gedaan worden. Hierbij verlaat vracht, met een maximum van 1000 kilo, per parachute de Hercules via de achterklep.

Meer berichten