Foto:

Deskundigheid hoog in het vaandel

Poul de Gier

SWOVE doet veel

Naast beroepskrachten, kent SWOVE heel veel vrijwilligers. Dat is fijn, maar natuurlijk is het belangrijk dat iedereen de deskundigheid bezit, die bij haar of zijn taak past. Daarom wordt daaraan door SWOVE veel aandacht besteed.

VELDHOVEN - Bijblijven met de veranderingen die zich op sociaal terrein voordoen in de samenleving, is voor ouderen niet bepaald eenvoudig. SWOVE heeft daarom een vorm gekozen, waarbij 75-plussers zelf kunnen besluiten of ze daarover wel of niet geïnformeerd willen worden.


Bijpraten

Wie 75 jaar wordt, krijgt namelijk de uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst waarin hij/zij samen met andere leeftijdgenoten gezellig kan kletsen, alsook over van alles en nog wat geïnformeerd wordt.
Aan 80- en 85-jarigen wordt een leuke felicitatiekaart gestuurd, waarbij de mogelijkheid wordt aangeboden door een goed opgeleide vrijwilliger bijgepraat te worden over wat er op dit moment in de samenleving aan de hand is op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Een mooie gelegenheid om van mens tot mens te praten over zaken waarmee iemand zit. En dat kunnen ook zaken zijn, die buiten de genoemde onderwerpen vallen. Overigens, al zo'n 6.300 Veldhovenaren hebben de laatste jaren van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.

Ouderenadvisering

Wie buiten de leeftijdsrestricties valt maar toch graag voorgelicht wil worden, die kan gewoon een afspraak maken. Is de vraag erg ingewikkeld dan is een gesprek met een van de professionals mogelijk, die gelet op hun vooropleiding uitermate goed in staat zijn om te helpen en bovendien hun deskundigheid regelmatig bijspijkeren. Bij SWOVE zijn maar liefst 5 ouderenadviseurs in dienst. Dus, wie een prangende vraagt heeft, hoeft niet lang te wachten.

Vrijwillig Terzijde

Heel eenvoudig is het niet, maar SWOVE heeft ook vrijwilligers die inspringen bij een familie waarvan een van de partners mantelzorger is voor de ander en daardoor altijd aan huis gebonden. Het vraagt het nodige van het invoelingsvermogen van een vrijwilliger om in zo'n situatie gedurende een aantal uren de taak van de partner over te nemen. Die daarentegen krijgt dan even rust en kan een hobby uitoefenen, gaan winkelen of wat die ook maar fijn vindt om te doen. Op de website van SWOVE - zie webadres in kader naast de foto - is het verhaal van Yvonne Vaes te lezen.

SWOVE heeft maar liefst 5 ouderen- adviseurs in dienst

Zij kan iedere week twee ochtenden gaan sporten, omdat vrijwilligers dan de zorg voor haar man overnemen. Een uitkomst, zo laat ze desgevraagd iedereen glunderend weten.

Nalezen

Dit artikel over SWOVE is het laatste artikel in een serie van 5 over SWOVE. Het is de bedoeling dat deze serie binnenkort ook op de website van de organisatie wordt geplaatst, zodat iedereen deze nog eens kunt nalezen. Wie naar die website gaat, zal dan ontdekken dat niet alles wat SWOVE doet in deze reeks aan bod is gekomen. Reden te meer om de website te bezoeken.

Meer berichten