GGD-onderzoek over Eindhoven Airport is klaar... FOTO: Henk Hendrikx
GGD-onderzoek over Eindhoven Airport is klaar... FOTO: Henk Hendrikx (Foto: Henk Hendrikx)

Meer geluid, minder slaap door Airport

Veel omwonenden ondervinden hinder van Eindhoven Airport. De GGD onderzoekt periodiek hoe deze omwonenden hun leefomgeving ervaren. Onlangs is er weer zo'n onderzoek geweest, ditmaal op vraag van de heer Pieter van Geel die, in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de proefcasus Eindhoven Airport uitvoert. Deze proefcasus wordt in april afgesloten met een advies aan de minister over de toekomst van het vliegveld

MEERHOVEN - De belangrijkste resultaten van het GGD-onderzoek zijn:
- 15% van de regio ervaart ernstige geluidshinder;
- In het gebied van de aanvliegroutes (de 20 Ke zone) is dat zelfs 46%;
- Een flinke stijging van geluids- en geurhinder t.o.v. voorgaande jaren;
- Een fors groter aantal mensen heeft last van verstoring van hun slaap;
- De inwoners van de regio maken zich meer en meer zorgen over gezondheidsklachten veroorzaakt door het vliegverkeer;
- 43% van de mensen die de vragenlijst kregen toegestuurd, heeft deze ingevuld en dat is een hoge score.

Voor actiegroep 'Vluchten kan niet meer' zijn genoemde resultaten extra redenen om de ogen niet meer te sluiten voor de overlast die Eindhoven Airport zou veroorzaken. Voor meer vragen en info, zie onderstand e-mailadres:

vluchtenkannietmeer01@gmail.com

Meer berichten