Zomerkamp Breil 1974
Zomerkamp Breil 1974 (Foto: Wim Holdrinet)

75 jaar Volmolense Kano Club Waalre

2019 is voor de Volmolense Kano Club (VKC) een jubileumjaar. De vereniging bestaat 75 jaar. Op 13 mei 1944 is in Hotel Bristol in Valkenswaard de 'Valkenswaardse Kano Club Venbergsche Molen' opgericht.

Bij de oprichtingsvergadering werd als een van de doelstellingen het volgende vastgelegd: 'Het komen tot bescherming van de kano tegen vreemde elementen'. Dat was blijkbaar nodig, want na de bevrijding van Noord-Brabant in september 1944 moesten verschillende boten gerepareerd worden die door kogels waren doorschoten.

Bij de oprichtingsvergadering is de contributie bepaald op 1,00 gulden per maand. Voor de vele personen die de club zouden willen steunen, maar niet in het bezit waren van kano's is een donateurschap ingesteld voor een minimumbedrag van 2,50 gulden per jaar.

Aldus de notulen van de oprichtingsvergadering, waarvan de originele handgeschreven notulen nog in het bezit zijn van de VKC.

Bij watermolen de Venbergse Molen in Valkenswaard is de VKC haar bestaan begonnen, niet ver van de Belgische grens. De oorsprong van de VKC schijnt te liggen in smokkelactiviteiten, tabak en boter per kano via de Dommel van België naar Nederland.

Op zondag 6 mei 1945 heeft 'Den eersten officieele kanowedstrijd' georganiseerd door V.K.C. Venbergsche Molen onder wedstrijdreglement van de Nederlandsche Kano Bond plaatsgevonden. De opbrengst is afgedragen aan het 'Ned. Roode Kruis en de H.A.R.K.'. De start en de finish was aan de 'Venbergsche Molen'. De wedstrijdroute was 5,6 km. stroomopwaarts tot de 'Borkelsche brug en 5,6 km. stroomafwaarts terug. Er werd in houten R1S kano’s gevaren. Het was verboden om in 'badcostuum' aan de wedstrijd deel te nemen.

Van 1960 tot 2000 organiseerde de VKC jaarlijks, tijdens het Hemelvaartweekend, de populaire Bekentochten. Vier dagen kanoën en natuurbeleving op diverse Oost-Brabantse riviertjes. In 1970 is de VKC van Valkenswaard naar watermolen de Volmolen in Waalre verhuisd, waar al vanaf 1962 jaarlijks een slalomwedstrijd werd georganiseerd. Vanaf midden zestiger jaren is het accent van de VKC-activiteiten op wildwatervaren komen te liggen, vooral op kanoslalom. Een flink aantal VKC-ers zijn Nederlands kampioen geworden en hebben met succes deelgenomen aan internationale kanoslalomwedstrijden. Een drietal VKC-ers heeft de semi-finale of de finale van de Olympische kanoslalom in 2004 in Athene of in 2008 in Beijing gehaald.

Het VKC 75 jaar jubileum wordt dit jaar op drie momenten gevierd:

1. Zaterdag 11 mei: Tijdens het weekend van de jaarlijkse Holland Cup kanoslalomwedstrijd is er op zaterdag een receptie voor vertegenwoordigers van gemeenten, waterschap, Watersportverbond, andere organisaties en sponsoren. Daarnaast zijn er kanoclinics freestyle, suppen en raften en een kanomarkt.

2. Zaterdag 15 juni: Speciale 75-jaar-VKC-jubileumdag voor de leden, oud-leden en familie en de opening van de vernieuwde loods. Met ook weer een aantal kano-gerelateerd activiteiten.

3. Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: Wedstrijd-raft-weekend met daarbij een BBQ en feestavond met live-muziek.

Via deze weg nodigt de 75-jarige VKC eenieder, leden, voormalige leden, kanoërs, voormalige kanoërs, uit. Voor vragen over het jubileum: j.knuivers@chello.nl

Meer berichten