Foto: ad

Veldhovenaren op kieslijst van waterschap De Dommel

Ad Adriaans

Fred Knoops heeft 46 jaar lang op en met water gewerkt. De voormalige kapitein op de grote vaart heeft er dus wel iets mee. Op woensdag 20 maart is hij een van de Veldhovenaren op de kieslijst voor een plaats in het algemeen bestuur van waterschap De Dommel.

VELDHOVEN - Nederland is een waterland. Dat betekent dat Nederland te maken heeft met overstromingsrisico's en afhankelijk is van goed waterbeheer. De kans op overlijden ten gevolge van een overstroming is relatief groot, maar al meer dan 60 jaar zijn er geen slachtoffers te betreuren door een overstroming. Waterschappen zorgen voor veilige dijken en kades. Ook zuiveren ze het rioolwater en verbeteren en bewaken ze de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tenslotte beheren ze het waterpeil in de rivieren en het grondwaterpeil.

Speerpunt

Omdat er zich weinig calamiteiten met water voordoen, is de bekendheid van de waterschappen minimaal, stelt Knoops. "De afgelopen maanden is er in aanloop naar de verkiezingen wat meer publiciteit, maar daarna valt dat weer stil. Ik wil iets gaan betekenen voor Waterschap De Dommel. Ik ga graag het gesprek aan met ambtenaren en technici van het waterschap en agrariërs over onder meer het beter opvangen van natte en droge periodes."
Een van Knoops speerpunten is dan ook het werken aan een duurzame samenwerking tussen waterschap, bedrijfsleven, provincie, gemeente en burgers. "Al deze groepen hebben belang bij droge voeten en schoon water." Daarnaast wil hij zich inzetten voor het vergroten van de bekendheid van de doelstellingen van het waterschap en de betaalbaarheid van de waterschapsbelasting.

Waterkelders

De klimaatveranderingen vragen om extra maatregelen tegen wateroverlast en schade door droogte zoals afgelopen jaar. Dat betekent wel dat er extra geld nodig is om ervoor te zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan. De aanpak van wateroverlast ligt vooral in de riolering en de bovengrondse afvoer (bij gemeenten) en de opvang in regionale watersystemen (bij waterschappen). Knoops: "Het zou goed zijn om in Veldhoven op meer plaatsen waterkelders aan te leggen zoals vorig jaar in park Vogelzang is gedaan. Deze kelders vangen bij hevige buien het regenwater tijdelijk op."

Meer berichten