"De term 'Sociaal Tennis' is gekozen omdat we op het tennisveld uitgaan van medestanders, in plaats van tegenstanders", aldus Jack Gudden.
"De term 'Sociaal Tennis' is gekozen omdat we op het tennisveld uitgaan van medestanders, in plaats van tegenstanders", aldus Jack Gudden. (Foto: )

Experimenteren met project-'Sociaal Tennis' bij De Korrel

Van de redactie

Tennisvereniging De Korrel is dit jaar gestart met het project-'Sociaal Tennis'. De voorbereidingen zijn in volle gang en maandag 25 februari wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) een nadere toelichting gegeven over de ideeën en initiatieven die in dit 'experimenteerjaar' uitgewerkt gaan worden. De gemeente steunt het initiatief met 11.000 euro in het kader van de experimenteersubsidie.

VELDHOVEN - Het bestuur van De Korrel heeft een van haar leden, Jack Gudden, gevraagd om als coördinator het project-'Sociaal Tennis' komend jaar uit te werken. "De term 'Sociaal Tennis' is gekozen omdat we op het tennisveld uitgaan van medestanders, in plaats van tegenstanders. Anders gezegd, als er niemand is die de tennisbal terugslaat, is er weinig spel", zegt de coördinator. "Als je dat als uitgangspunt neemt, krijgt de sport een ander tintje, zonder tekort te doen aan de sport tennis. Want bij sport is er een winnaar en verliezer. Maar tussen de eindstand 6-0, 6-0, of 6-4, 6-4, zit wel een groot verschil in beleving, terwijl het eindresultaat hetzelfde is."
Het jaarlijks toernooi voor de cliënten van de Severinus is daarvoor een mooi voorbeeld. In 2019 is dit evenement gepland op zaterdag 5 oktober van 10.30 tot 14.00 uur. De beleving spat zo 'n beetje van het racket af. En de 3e helft, eten en drinken op baan 11 (de kantine), is bijna net zo belangrijk dan het tennistoernooi.

Niet meteen verliezen

Gudden vervolgt: "Ook hebben we ideeën om het tennissen overdag te gaan promoten, waarbij het open zijn van de kantine van groot belang is. We weten bijvoorbeeld dat dames in de donkere periode van het jaar 's avonds niet graag meer de straat op gaan. Waarom zouden we dan niet gaan proberen om overdag een competitie voor hen op te starten? Of trainingen, husselen of een 55plus-toernooi organiseren? Maar voor de gezelligheid moeten er dan wel vrijwilligers zijn, die de koffie en thee willen verzorgen. Want het idee is voor en door de mensen zelf."
"Een lidmaatschap overdag, tegen gereduceerd tarief, is een van de ideeën die onderzocht gaan worden. Mogelijk zijn er ex-leden of 'nog niet'-leden die interesse hebben. Maar ook mensen die door omstandigheden niet meer actief deel kunnen nemen. Daardoor verliezen de dames en heren naast het actief beoefenen van hun sport, niet meteen ook hun tennismaatjes en de gezelligheid op baan 11."

Meer berichten