De mentor overlegt met de hulpverlener(s) en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken. FOTO: Theo Scholten.
De mentor overlegt met de hulpverlener(s) en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken. FOTO: Theo Scholten. (Foto: Theo Scholten)

Nieuwe introductiecursus voor mentoren in februari van start

Van de redactie

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatief. Zoals personen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische aandoening. Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse handelingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

VELDHOVEN - Als er geen familie is die zorg draagt voor personen met een verstandelijke beperking, dementie of een psychiatrische aandoening en die personen zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen, dan kan een mentor uitkomst bieden als wettelijk vertegenwoordiger

Mentor

Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van de betrokkene waakt. Over zijn gezondheid en welzijn, niet over zijn financiën. Als mentor bouwt hij/zij een goede vertrouwensrelatie met de betrokken persoon op en bekijkt hij/zij samen met de betrokken persoon of deze een goede verzorging, verpleging en begeleiding krijgt. Let wel, het gaat niet om financiële zaken dus.

Keuze

De mentor overlegt met de hulpverlener(s) en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken. Een mentor streeft er daarbij altijd naar om de cliënt toch zelf de bedoelde beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en om (bij) te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor dus een keus moeten maken.

Ondersteuning

Een mentor kan rekenen op de ondersteuning van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant. Dit is een organisatie die vrijwilligers werft en tot mentor opleidt en begeleidt. Informatie en advies over mentorschap geeft en zorgt voor een goede match tussen cliënt en mentor.

Cursus

De Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant in Heeze start in de maand februari met een nieuwe introductiecursus voor mentoren. Wie belangstelling heeft mentor te worden, kan zich daartoe aanmelden. Zie daartoe de nodige contactgegevens in het kader onder dit artikel.

Filmpje

Een informatief filmpje over mentorschap in de praktijk is te zien op YouTube: https://youtu.be/lOEaXWGYf1o

Meer berichten