Vooral in bossen zijn de gevolgen van de droogte duidelijk te zien. FOTO: PixaBay
Vooral in bossen zijn de gevolgen van de droogte duidelijk te zien. FOTO: PixaBay (Foto: )

Komende jaren een flink herstel van de natuur

Van de redactie

Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt dit nieuwe jaar overal in Noord-Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen en terrein beherende organisaties zoals Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, gaan allerlei maatregelen uitvoeren om de natuurgebieden robuuster te maken en te verbeteren, zodat de biodiversiteit kan toenemen.

BRABANT - De werkzaamheden kosten vele miljoenen. Dat geld wordt grotendeels door Rijk en provincie beschikbaar gesteld. Zo hebben Gedeputeerde Staten recentelijk een kleine 21 miljoen euro beschikbaar gesteld aan waterschap De Dommel. Daarmee worden hydrologische en ecologische aanpassingen verricht in de Natura 2000-gebieden Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.

Heide, gras en vennen

Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de waterschappen hebben ook plannen klaarliggen voor natuurherstel in onder meer Brabantse Wal, Ulvenhoutse Bos, Strabrechtse Heide, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven, Regte Heide en Groote Heide. Het gaat hierbij voornamelijk om herstelmaatregelen in heideterreinen en graslanden, zoals extra maaien, gescheperde begrazing en plaggen. Ook staan verbeteringen aan vennen op het programma, zoals baggeren en bomen verwijderen van de oevers. Deze werkzaamheden kosten ook nog eens zo'n 30 miljoen euro.

PAS

Als gevolg van landbouw, industrie en verkeer komt er te veel stikstof in de natuur. Daarom startte de overheid in 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wil de overheid het overschot aan stikstof beperken en natuurherstel mogelijk maken.
Veel natuurherstelmaatregelen gebeuren dus in het kader van het PAS en moeten in 2021 klaar zijn. De discussie die bij het Europees Hof en de Raad van State wordt gevoerd over het PAS heeft hierop geen nadelige invloed.

Meer berichten