Foto: MMC

Kunstmatige, intelligente beademing

Van de redactie

Na maanden van uitgebreide voorbereiding en scholing, is de Intensive Care (IC) van Máxima Medisch Centrum (MMC) officieel gestart met INTELLiVENT-ASV. MMC is daarmee het 2e ziekenhuis in Nederland dat deze beademingsvorm met kunstmatige intelligentie als 1e keuze inzet voor in principe alle invasief beademde patiënten.

VELDHOVEN - Midden vorige eeuw is gestart met invasieve kunstmatige beademing. Sindsdien zijn de beademings-machines steeds verder verbeterd. Toch zijn deze nog steeds onvoldoende aangepast aan de behoefte van de patiënt. MMC gebruikt nu een zeer innovatieve beademingsvorm, waarbij de machine zich op basis van diverse metingen continu aanpast aan de - veranderende - behoefte van de patiënt.
"De machine houdt de patiënt constant in de gaten en reageert meteen indien nodig. De frequentie en snelheid waarmee dit gebeurt, is door verpleegkundigen en artsen niet te evenaren", aldus Jesse van Akkeren, intensivist in MMC.

Voordelen

De verwachting is dat patiënten op deze nieuwe manier veiliger beademd worden, sneller van de beademing komen en dus sneller terug naar de verpleegafdeling kunnen, met daarbij minder mogelijke lichamelijke en psychische schade van de beademing. Bovendien kunnen artsen en verpleegkundigen meer tijd en aandacht besteden aan andere belangrijke zaken voor de patiënt.
Comfort voor de patiënt is een ander voordeel. Een IC-verblijf, en zeker als de patiënt beademd wordt, is vaak zwaar en traumatisch. Een deel houdt daaraan, soms levenslang, klachten over. Dit wordt vaak het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.
"Behalve de genoemde voordelen voor de patiënt, zien we dat ons werkplezier ook toeneemt. Deze ontwikkeling past binnen het innovatieve karakter van onze Intensive Care in het MMC. Dit daagt ons telkens uit", aldus Pieter Tegelaers, Intensive Care verpleegkundige.

2e ziekenhuis

Slechts een klein aantal ziekenhuizen in Nederland gebruikt de kunstmatige intelligentie incidenteel bij invasieve beademing of in het kader van onderzoek. MMC is, na het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (locatie AMC), thans het 2e ziekenhuis in Nederland dat deze innovatieve beademingsvorm met kunstmatige intelligentie als eerste keuze inzet. Dit geldt dan in principe voor alle invasief beademde patiënten.

www.mmc.nl

Meer berichten