Wat zijn de wenselijke en realistische perspectieven van Airport Eindhoven voor na 2019? FOTO: Hkx
Wat zijn de wenselijke en realistische perspectieven van Airport Eindhoven voor na 2019? FOTO: Hkx (Foto: Hkx)

Onderzoek omwonenden over Eindhoven Airport

Van de redactie

In december 2018 is en in de maand januari 2019 wordt aan ruim 1.000 omwonenden in de Brainport regio, waaronder bewoners, expats, studenten en (MKB) ondernemers, gevraagd mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek over Eindhoven Airport. Het onderzoek wordt door middel van straatinterviews, via internet en per telefoon door het onderzoeksbureau Motivaction uitgevoerd.

MEERHOVEN/VELDHOVEN - Het onderzoek moet meer inzicht geven in de ideeën, gevoelens en verwachtingen van de genoemde omwonenden over Eindhoven Airport en de eventuele verdere ontwikkeling daarvan. Door dit inzicht kan Eindhoven Airport de communicatie beter afstemmen, als ook op welke wijze men betrokken en geïnformeerd wil worden.
Eindhoven Airport wil graag in gesprek zijn met haar omgeving en streeft naar grote benaderbaarheid. Uit de Masterclass 'Redesigning Eindhoven air traffic' blijkt dat er bij omwonenden behoefte is om goed geïnformeerd te worden en ook betrokken te worden bij de luchthaven. Het komende onderzoek heeft dat als doel. Ook wordt onderzocht hoe via een online community, bijvoorbeeld een 'buurtapp', informatie gedeeld kan worden.
De resultaten van het onderzoek worden medio maart 2019 verwacht en worden meegenomen in de Proefcasus Eindhoven Airport. De uitkomsten zijn dan te vinden op de onderstaande website. Wat is Proefcasus Eindhoven Airport? Op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Milieu) onderzoekt oud-staatssecretaris Pieter van Geel aan de hand van 'proefcasus' de wenselijke en realistische perspectieven van Airport Eindhoven na 2019. Hij gaat hiervoor in gesprekken met de omgeving en diverse betrokken organisaties na, hoe een evenwicht te vinden is tussen economische belangen en een leefbare omgeving. Samen met diverse onderzoeken, waaronder deze enquête, zal het de grondslag zijn onder het advies aan de minister.

https://proefcasus-eindhovenairport.nl/


Meer berichten