Foto:

Voormalig notarishuis is oudste huis

Ad Adriaans

Niet 17e eeuw, maar 13e eeuw!

Afgelopen jaar wisselt het notarishuis aan Dorpstraat 25 van eigenaar. Een onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het rijksmonument leidde tot een verrassende uitkomst. Het notarishuis is meer dan waarschijnlijk het oudste huis binnen de gemeente Veldhoven...

VELDHOVEN - Bij de laatste grote restauratie van het pand in 1978-1979 is al komen vast te staan dat de aanwezige kapconstructies minimaal teruggingen tot de 17e eeuw. Groot is dan ook de verrassing als na een jaarringenonderzoek van monsters uit eiken moerbalken blijkt dat deze uit 1438 stammen.

Sleutelstuk

Er is nog een bijzonderheid, volgens bouwhistoricus Dick Zweers uit Bergeijk die het onderzoek uitvoert. "Het moet toen al een stenen huis zijn geweest. Aan de moerbalken uit 1438 kun je zien dat deze voorzien zijn geweest van het type sleutelstukken dat gebruikt werd bij moerbalken op dragende muren. Een sleutelstuk is een langwerpig plat stuk hout, dat ter ondersteuning onder de kop van een balk is aangebracht. Bovendien wijzen ook de dakconstructies boven op de moerbalken op dragende muren. Een stenen huis op het platteland is in die tijd echt heel bijzonder en uniek. In Brabant en Limburg zijn op het platteland geen stenen huizen bekend uit die periode. Voor deze regio is dit groot nieuws."

Hoogste klasse

Louis Schats stamt uit de slagersfamilie die het pand van 1917 tot 1987 in bezit had. "Toen het Kadaster in 1832 begon, werden alle huizen geclassificeerd. Dit was toen het enige huis in Veldhoven dat in de hoogste klasse werd geplaatst."
Bekend is ook dat het pand eeuwenlang bewoond werd door voorname mensen. "We hebben alle eigendomsakten vanaf 1680 in ons bezit. Van 1798 tot 1917 woonde en werkte hier een aantal generaties van de notarisfamilie De Wit", weet Rudy Snel, die van 1987 tot 2018 eigenaar van het pand was. Huidige eigenaar is Broeren Das Bouwbedrijf. De begane grond gebruikt het bedrijf als kantoorruimte en op de bovenverdieping worden momenteel 3 appartementen gerealiseerd.

Fotoboek

Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken brengt een fotoboek uit. Naast de geschiedenis van het huis, wordt aandacht besteed aan het recent uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek. Enkele tekeningen van hoe het oorspronkelijke huis er uit zou hebben gezien, maken het tot een uniek document over het notarishuis.
Het fotoboek 'Veldhovens oudste huis, het Notarishuis' verschijnt woensdag 20 februari. Voorinschrijving kan tot donderdag 10 januari door 18,50 euro per boek over te maken naar rekeningnummer NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. Stichting Veldhoven-Dorp-HB, o.v.v e-mailadres of adres en telefoonnummer.

veldhovendorp@gmail.com.

Meer berichten