Ondertekening van de gezamenlijke intentieverklaring. FOTO: PNB/Wim Hollemans.
Ondertekening van de gezamenlijke intentieverklaring. FOTO: PNB/Wim Hollemans. (Foto: Wim Hollemans)

Unieke samenwerking voor bereikbaarheid

In een bijzondere samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ASML is een samenhangend pakket van maatregelen afgesproken om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven te verbeteren.

VELDHOVEN - De maatregelen zorgen er met name voor dat bedrijventerrein De Run in Veldhoven bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren fors blijft groeien. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Van der Maat, burgemeester Delhez van Veldhoven, wethouder List van Eindhoven en executive-vicepresident Van Hout van ASML ondertekenden afgelopen maandag 17 december de intentieverklaring voor de aanpak en de financiële bijdragen. De partijen trekken voor het maatregelenpakket 45 à 50 miljoen euro uit.

Brainport Eindhoven herbergt een ecosysteem van een bedrijfsleven met wereldmarktleiders, toonaangevende kennisinstellingen, R&D en toeleveranciers. Door de huidige en toekomstige sterke groei van de bedrijven staat de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere groei van de regio is met name de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde, zoals ook in de Brainport Nationale Actieagenda is aangegeven.

Meer berichten