Jeugdagent Jan Roelands geeft aan dat er ook veel gelachen wordt tijdens de feestdagen. FOTO: Bert Jansen.
Jeugdagent Jan Roelands geeft aan dat er ook veel gelachen wordt tijdens de feestdagen. FOTO: Bert Jansen. (Foto: )

'Het moet vooral een groot feest zijn'

Hannie Bettgens

Meer incidenten jeugd en alcohol

Voor de politie zijn de feestdagen in december altijd drukke dagen. En dat geldt zeker voor jaarwisseling. Jeugdagent Jan Roelands vertelt over het werken bij de politie tijdens oud en nieuw. "Het moet vooral een groot feest zijn, maar helaas is er de laatste jaren wel sprake van toenemende overlast."

VELDHOVEN - Als jeugdagent maakt Roelands veel incidenten mee inzake jeugd en alcohol. "Jeugd kan geen drank meer kopen in horecagelegenheden. Wat je daardoor ziet gebeuren is dat er thuis wordt ingedronken en daarna op stap gaan."
Het dronken worden in zo kort mogelijk tijd met sterke drank levert voor jongeren vele gevaren op. "Jongeren worden niet perse 'opgepakt' als ze dronken worden aangetroffen. De procedure is zo, dat we ouders ter plaatse inlichten, jongeren laten ophalen door ouders en soms brengen wij ze thuis. En het kan zijn dat ze dusdanig onder invloed zijn dat we een ambulance laten komen. In de meest ernstige gevallen worden kinderen opgenomen, omdat er een reële kans is op bijvoorbeeld wegrakingen. Bij openbare dronkenschap - een strafbaar feit - verwijzen we jongeren door naar Halt. In dit geval is die gekoppeld aan de info-avond. Als ze dan komen, hebben ze meteen aan de Haltstraf voldaan en volgt geen proces verbaal. Kinderen die wel hebben gedronken maar niet dronken zijn, krijgen ook een uitnodiging voor de info-avond. Alleen zit er voor hen geen Haltprocedure aan vast!"

Afwisseling

Wat opvallend is volgens Roelands, is het zware vuurwerk van tegenwoordig. "Het vuurwerk is zwaarder en gevaarlijker geworden waardoor er meer gevaar is op ongelukken. Vaak komt dat zware vuurwerk uit het illegale circuit. Vuurwerk wat wij in beslag nemen voeren we zelf niet meer af, gezien de gevaren. Dat zegt ook iets over de opslag van vuurwerk in woningen en dergelijke Dat is dus super gevaarlijk! Het vuurwerk wordt uiteindelijk vernietigd. Dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld."
Het werken tijdens oud en nieuw geeft veel afwisseling. "Het rijden van meldingen maakt dat deze diensten zeer afwisselend zijn. Je komt veelal op plekken waar voornamelijk feest wordt gevierd. Meestal gaat het dan om de muziek die iets te luid uit de speakers komt. Vaak is dan een gesprekje voldoende en wensen we de aanwezige mensen nog een fijne voortzetting. Dat maakt dat je op meerdere leuke
plekken terecht komt. Wat we vooral tegenkomen is verstoord gedrag van mensen die alcohol en of drugs gebruiken, overlast van vuurwerk en feestjes."

Humor

Roelands geeft aan dat er ook veel gelachen wordt tijdens de feestdagen. "Hoofdzakelijk met collega's onderling, maar ook op straat komen we in situaties vol humor terecht. We zijn ons bewust dat mensen feest willen vieren... We zijn er niet op uit om dat te verstoren, maar wel om het een en ander in goede banen proberen te leiden zodat het voor iedereen leuk blijft."
Tegen bepaalde onvoorziene situaties valt vooraf weinig te zeggen. "Zoals het weer; kou, regen, sneeuw, gladheid, dat hebben we niet in de hand. Een paar jaar geleden was het met oudjaar zo mistig dat van het vuurwerk bijna niets te zien was. Sterker nog, daardoor werd zicht nog slechter."

Meer berichten